Gemeente Doetinchem

Persbericht 26 maart 2008

Wehl-Zuid dorps en ruim van opzet

De nieuwbouw in Wehl-Zuid wordt dorps van karakter en ruim van opzet. Dat blijkt uit het Stedenbouwkundig Programma van Eisen dat door het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem is vastgesteld.

In Wehl-Zuid worden de komende tien jaar zon tweehonderd tot vierhonderd woningen gebouwd. Het dorp krijgt daarmee een heuse zuidvleugel ten westen van de Weemweg. De woningen die nu in het gebied liggen blijven behouden en gelden als uitgangspunt voor de verdere invulling van het gebied. De huidige bewoners worden ook bij de ontwikkeling van de plannen betrokken.

Om goed aan te sluiten bij het bestaande karakter van het dorp, streeft het college naar zo veel mogelijk ruime kavels van zon 10 meter breed en een oppervlakte van minstens 200 vierkante meter. Er komen relatief weinig rijtjeswoningen. Het streven is maximaal vijf woningen aaneen te bouwen. Voor de vrijstaande woningen wordt gestreefd naar een minimale kavelbreedte van 12 meter en 400 vierkante meter ruimte. In het dorpse karakter past volgens het college ook geen hoogbouw. Het uitgangspunt is dat geen woningen komen van meer dan drie verdiepingen.

Door het behoud van dit dorpse karakter en de groene invulling aan de zijde van de Beekseweg, hoeft er relatief weinig ruimte te worden gereserveerd voor openbaar groen in het nieuwbouwgebied. Ten noorden van de Doetinchemseweg wordt rekening gehouden met de bouw een zogenoemde Ahoed, een post waar zowel de huisarts als de apotheker onderdak vinden.

Wehl-Zuid wordt in fasen gebouwd. De eerste huizen komen ten westen van de Koksgoedweg en de Doetinchemseweg en de spoorlijn. Het gebied tussen de Koksgoedweg en de Weemstraat blijft overwegend groen. De ruimte voor de auto blijft beperkt. Parkeren moet zoveel mogelijk op eigen terrein plaatsvinden. Daarnaast wordt beperkt ruimte gereserveerd voor het parkeren van bezoekers.

Naar verwachting wordt in de loop van volgend jaar met de bouw begonnen.