Amsterdam Oud Zuid


Stop hennep thuisteelt

Hennep telen is strafbaar. Kwekers zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Stadsdeel Oud-Zuid en Wijkteam De Pijp van de politie hebben de handen ineengeslagen om de hennepteelt tegen te gaan en uw directe woonomgeving een stuk veiliger te maken.

Het gevaar van hennepplantages wordt nog wel eens onderschat. Jaarlijks ontstaan er branden in woningen door kortsluiting of oververhitting van een plantage. Ook bij de teelt van enkele planten op een zolderkamer is er een zeer reële kans op gevaarlijke situaties. Naast brandgevaar kunnen hennepkwekers voor stankoverlast of lekkage zorgen. Dit alles zorgt voor verloedering van de buurt.

Aanpakken

De gemeente, politie en overige instanties werken samen aan de bestrijding van hennepplantages. Bij ontdekking van een plantage zal het energiebedrijf de elektriciteit afsluiten en eventueel illegaal getapt stroom doorberekenen aan de kweker. Daarnaast controleert de Belastingdienst of de inkomsten uit de hennepteelt zijn opgegeven. Indien nodig betaalt de kweker alsnog belasting en hij kan vervolgd worden voor belastingfraude. Uitkeringsinstanties zetten de uitkering stop en woningbouwverenigingen krijgen de mogelijkheid het huurcontract op te zeggen. Naast al deze maatregelen gaan politie en Openbaar Ministerie over tot vervolging van de hennepkweker én hen die de faciliteiten voor de plantage hebben geboden.

Hoe herkent u een mogelijke hennepkwekerij?

Door alert te zijn, kunt u ook helpen bij het tegengaan van thuisteelt en ervoor zorgen dat uw directe woonomgeving veiliger wordt.

Mogelijke aanwijzingen die op een hennepkwekerij kunnen duiden:
* Hennepgeur

* Geblindeerde ramen

* Geluid van ventilatoren

* Luchtafvoer in gevels of ramen

Aangifte

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Bel dan met de politie, telefoon 0900 8844 (lokaal tarief) of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000. Daarnaast is er de mogelijkheid om overlast te melden bij Stadsdeel Oud-Zuid, telefoon 020 252 1670 (Meldpunt Zorg & Overlast).