Warchild


Nieuw digitaal lespakket voor basisscholen over kinderrechten War Child heeft een nieuw digitaal lespakket over kinderrechten voor de basisschool. Met dit lespakket maken kinderen in Nederland op een interactieve manier kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht in de leefomstandigheden van kinderen in oorlogs- gebieden en op wat voor manier hun rechten geschonden worden. Daarnaast maken zij kennis met War Child en hoe War Child zich inzet voor de rechten van kinderen die in conflictgebieden opgroeien.

Het lespakket bevat leesmateriaal, oefeningen, filmpjes en vragen. Dit lespakket is gedigitaliseerd door, en beschikbaar op Klasse TV, een digitaal portal voor leraren. Meer informatie