Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Roel Cazemier stopt voorzitterschap Raad voor de Wadden

26-03-2008

Roel Cazemier legt zijn functie als voorzitter van de Raad voor de Wadden neer. Cazemier begint per 1 april 2008 als directeur van Omrop Fryslân en hij wil problemen vanwege een combinatie van beide functies voorkomen.

Minister Jacqueline Cramer (VROM) heeft ingestemd met zijn verzoek tot ontslag. Cazemier legt zijn functie per 1 april 2008 neer. Hij is bijna vijf jaar voorzitter van de Raad voor de Wadden geweest. Fred Fleurke neemt het voorzitterschap tijdelijk waar. Hij is op dit moment plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Vacature
Minister Cramer zoekt met spoed een nieuwe voorzitter, want de Raad voor de Wadden is bezig met een aantal belangrijke adviezen over het Waddengebied. De raad hoopt per 1 september 2008 weer over een nieuwe voorzitter te beschikken. De vacature verschijnt woensdag 26 maart 2008 in de Staatscourant.

Meer informatie:
http://www.raadvoordewadden.nl/

Dossiers


* Waddenzee