Partij van de Arbeid

'Alleen duurzame biobrandstoffen

26-03-2008 02:36

We moeten niet stoppen met biobrandstoffen, maar ervoor zorgen dat die duurzaam worden geproduceerd. Nederland moet duidelijk laten zien hoe het wél kan. Dat schrijven de PvdA ministers Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Jacqueline Cramer (Milieu) in de Volkskrant.

In het artikel onderkennen de ministers de problemen die met biobrandstoffen gepaard gaan: regenwouden en akkers met voedsel worden gekapt om te worden vervangen door akkers met biobrandstofgewassen. Gevolg: hogere voedselprijzen.

Toch is dit volgens hen geen reden te stoppen met biobrandstoffen: In plaats van vanaf de zijlijn te roepen dat we moeten stoppen met biobrandstoffen, vinden wij het beter ervoor te zorgen dat die biobrandstoffen zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd. Dat is de meest effectieve aanpak die leidt tot een duurzamere wereld.

Hoe deze aanpak eruit ziet, leest u in het artikel >