Nauwelijks steun voor Amsterdamse milieuzone

26/03/2008 15:16

Buzzcapture B.V.

Nauwelijks steun voor Amsterdamse milieuzone

Slechts 11% voorstander, meerderheid tegen de plannen

Amsterdam, 26 maart 2008 - Een meerderheid van 55% is tegen de plannen van het Amsterdamse college van B? om auto's van vóór 1992 uit de stad te weren. Dit blijkt uit een analyse door Buzzcapture van ruim 1.500 uitingen op het internet. Critici vinden het plan te kort door de bocht, twijfelen over de haalbaarheid en denken dat er betere alternatieven zijn.

Opvallend was verder dat de presentatie van de plannen een negatief effect had op zowel het imago van de stad Amsterdam, als dat van de landelijke overheid. De negatieve sentimenten over de landelijke overheid namen pas af nadat minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) de plannen van de gemeente Amsterdam veroordeelde.

Buzzcapture analyseert ruwe, ongefilterde meningen die op het internet geplaatst worden en monitort hiervoor ruim 500.000 bronnen. Resultaten van het onderzoek naar de Amsterdamse plannen voor een milieuzone zijn gratis verkrijgbaar via Buzzcapture.