VVD


26-3-2008

Meer postverkooppunten kleine kernen

De motie die Charlie Aptroot indiende tijdens het debat over de sluiting van 250 postkantoren en opening van 750 nieuwe postverkooppunten is op 18 maart met algemene stemmen aangenomen.

Kleine kernen krijgen daardoor weer meer winkels met zogenoemde postverkooppunten erin.

In de motie verzoekt de Kamer de regering om ervoor te zorgen dat in overleg met gemeenten, provincies en TNT Post de uitbreiding van het aantal postverkooppunten met per saldo 500 het voorzieningenniveau in kleine kernen en afgelegen wijken ten goede komt. De VVD ziet goede mogelijkheden in combinaties van winkels/kleine supermarkten en postverkooppunten. `Dat is in veel afgelegen gebieden hard nodig' aldus een tevreden Aptroot.

26 maart 2008

Charlie Aptroot: c.aptroot@tweedekamer.nl