Vereniging Milieudefensie

Brancheorganisaties weigeren ondertekening

Milieudefensie roept kabinet op te breken met klimaatconvenanten

Milieudefensie heeft vanochtend tijdens de beoogde ondertekening van het 'klimaatconvenant verkeer' geprotesteerd tegen het halfslachtige klimaatbeleid van dit kabinet. Al gauw werd duidelijk dat minister Eurlings de organisaties uit de vervoers- en verkeerssector voor niets bij elkaar heeft geroepen, omdat een deel weigert het akkoord te ondertekenen.
Willem Verhaak van Milieudefensie: "Dit maakt duidelijk dat het kabinet volstrekt de weg kwijt is. Ze vraagt het bedrijfsleven om aan de slag te gaan met het aanpakken van het klimaatprobleem, maar de sector zal zelf nooit grote stappen zetten om de CO2-uitstoot voldoende te verlagen. Daarvoor zijn namelijk ingrijpende maatregelen nodig: de uitstoot van deze sectoren groeit alleen maar. De laatste 15 jaar met maar liefst 35 procent."

Milieudefensie roept het kabinet op om de weg van vrijblijvende afspraken te verlaten, en in te zetten op de invoering van een Klimaatwet waarin de jaarlijkse vermindering van broeikasgassen juridisch bindend is vastgelegd. Willem Verhaak: "Het kabinet moet duidelijke keuzes ten gunste van het klimaat maken. In de verkeerssector bijvoorbeeld door de snelle invoering van een kilometerheffing gedifferentieerd naar CO2-uitstoot van de voertuigen, verdergaande belastingmaatregelen die ervoor zorgen dat schone auto's goedkoper worden en vieze auto's duurder, en het investeren van de miljarden die klaarliggen voor wegenuitbreiding in meer en beter openbaar vervoer."