Ministerie van Financiën

Verklaring Jenny Thunnissen n.a.v. artikel NRC Handelsblad

nieuwsbericht | 26-03-2008 | Directie Voorlichting

In NRC Handelsblad verscheen vanmiddag een artikel waarin wordt gerefereerd aan mijn rol als lid van de Raad van Toezicht van de Reinier de Graaf Groep. Het artikel wekt de indruk dat er redenen zouden zijn om aan mijn persoonlijke integriteit te twijfelen.

Ik hecht er aan te verklaren dat:

* Ik bij mijn toetreding tot de Raad van Toezicht van de Reinier de Graaf Groep bij hen navraag heb gedaan of er bij de Reinier de Graaf Groep sprake was van fiscale constructies. Het antwoord op deze vraag was: neen.

* Ik te allen tijden stelling heb genomen tegen het aangaan van fiscaal ongeoorloofde lease-constructies. Dit blijkt ook duidelijk uit de notulen van de betreffende vergaderingen van de Raad van Toezicht van o.a. 25 mei 2005 en 8 december 2005. Ik heb dan ook nooit - ook niet op passieve wijze - medewerking verleend aan de vorming van fiscale constructies.

Ik vind het buitengewoon vervelend dat NRC Handelsblad willens en wetens grievende suggesties oproept in haar artikel.

Jenny Thunnissen

Zie ook

Zie het origineel


* Dossier Uitvoering


* Laatst aangepast: 26-03-2008