Gemeente Arnhem

Nieuwe kantoren op strategische plekken (25-03-08) Herijking kantorenbeleid 2008-2020: beperk leegstand, faseer bouwplannen

Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben 25 maart de nota herijking kantorenbeleid 2008-2020 vastgesteld. Met bijna één miljoen vierkante meter aan kantoorruimte is Arnhem de zesde kantorenstad van Nederland, maar er staan ook veel kantoren leeg. Het college kiest ervoor om nieuwe kantoren vooral te bouwen op aantrekkelijke, strategische locaties. De gemeente blijft in overleg met beleggers, ontwikkelaars en makelaars om te bouwen voor de vraag en de leegstand te beperken.

Kantorenstad Arnhem beleefde recent ook zeer positieve ontwikkelingen. Firestone Industrial Products hoofdkantoor Europa, UVIT de combinatie van vier verzekeraars die het tweede verzekeringsconcern van ons land wordt, Ernst & Young accountants en adviseurs, economisch advies- en onderzoeksbureau Stec Groep, Bureau Bob voor detachering: allemaal ondernemingen die hun hoofdkantoor in Arnhem vestigen. De positie van Arnhem als het dienstencentrum van Oost-Nederland wordt erdoor versterkt.

De komende vijf jaar krijgt Arnhem er zeker 93.500 vierkante meter aan kantoren bij, vooral op aantrekkelijke, strategische locaties als Arnhem Centraal, Centrum Zuid-1e fase (Gelredome) en het nieuwe Stadskantoor. Op het ogenblik is er een overschot aan bouwplannen voor kantoren. In overleg met beleggers en ontwikkelaars heeft de gemeente de omvang van het nieuwbouwprogramma beperkt.
Enkele kantoren krijgen een andere functie: De Enk aan de Velperweg, het grootste kantoorpand dat langer dan drie jaar leeg staat, krijgt een nieuwe bestemming als verzamelgebouw voor (door)startende ondernemers.
Een extern bureau en de Rekenkamer hebben onderzoek gedaan en de gemeente heeft twee bijeenkomsten met de vastgoedsector gehouden om de oude visie op het kantorenbeleid (2001) te herijken.