Gemeente Arnhem

Presentatie Stadsblokken-Meinerswijk (21-03-08) Presentatie eerste denkrichtingen voor Stadsblokken-Meinerswijk

Op dinsdag 1 april worden in het stadhuis de voorlopige resultaten gepresenteerd van het participatieproces voor
Stadsblokken-Meinerswijk. Sinds de start van het proces op 26 januari van dit jaar hebben een paar honderd Arnhemmers laten zien dat zij dit gebied een warm hart toedragen. De bijeenkomsten hebben een grote hoeveelheid ideeën opgeleverd. Deze ideeën zijn door een aantal stadsgenoten gebundeld en samengevat in een aantal concept denkrichtingen.

De denkrichtingen moeten nog verder worden ontwikkeld en aangescherpt. Er is dan ook nog steeds ruimte voor nieuwe inzichten, argumenten en ideeën. De terugkoppelingsbijeenkomst op 1 april begint om 19.30 uur.

Lezingen
Voor belangstellenden vinden in de komende week ook twee lezingen plaats. Deze gaan over specifieke zaken waar in het plangebied Stadsblokken-Meinerswijk rekening mee wordt gehouden: de wateropgave Ruimte voor de rivier, de kansen die de Emab-status (experimenteel bouwen in uiterwaardengebied) biedt en de groene opgave die is vastgelegd in de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie. De lezingen worden verzorgd door experts uit verschillende vakgebieden. Opgeven voor de lezingen is niet nodig.

Lezing over de wateropgave (PKB Ruimte voor de Rivier & EMAB-status) 25 maart van 19.30 22.00 uur, Stadsatelier aan Kleine Oord 179 Lezing over de groene opgave (Ecologische Hoofdstructuur) 28 maart van 19.30 22.00 uur, Stadsatelier aan Kleine Oord 179

Spreekuur
Mensen met vragen over het participatieproces kunnen op 26 maart en 1 april tussen 13.00 en 19.00 uur terecht in het Stadsatelier, kleine Oord 179. Op 1 april tussen 17.00 uur en 19.00 uur is wethouder Jansen daar ook aanwezig. Na 1 april gaat het stadsatelier tot 20 mei dicht. In de tussenliggende periode worden de kaderstellende instanties, de grondeigenaren en het stadspanel gevraagd om te reageren op de denkrichtingen. Vanaf 20 mei zijn de denkrichtingen met de reacties van de verschillende partijen te zien in het Stadsatelier.

Informatie
Algemene informatie over Stadsblokken-Meinerswijk is te vinden op www.stadsblokken-meinerswijk.nl of via 026 - 377 51 51. Dit telefoonnummer is bereikbaar elke maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.