Gemeente Arnhem

Vervanging hijsinstallatie verlichting Musis (25-03-08) In het laatste weekend van april wordt de hijsinstallatie van de schijnwerpers in Musis Sacrum vervangen. Bij een inspectie bleek de voorziening voor de beweegbare schijnwerpers niet meer te voldoen aan de eisen. Om veiligheidsredenen is de installatie in de kleine zaal buiten gebruik gesteld en wordt die in de grote zaal alleen nog bediend onder extra controle. In het laatste weekend van april, wanneer Het Gelders Orkest geen optreden heeft in Musis, wordt een nieuwe hijsinstallatie geplaatst. Burgemeester en wethouders hebben het hiervoor benodigde bedrag van 75.000 euro dinsdag 25 maart beschikbaar gesteld.

De vaste orkestverlichting is wel in orde. De installatie voor het ophangen van de mobiele theaterschijnwerpers, boven en naast het podium en het balkon, is op. De installatie bestaat uit takels en trussen (ophangkabels) en moet in haar geheel worden vernieuwd. Ook de lichtinstallatie zelf, de schijnwerpers met toebehoren, moet na tientallen jaren intensief gebruik worden vervangen. Daarmee is een bedrag gemoeid van drie ton. Dit werk zal in de zomer worden uitgevoerd.
Burgemeester en wethouders beschouwen de uitgave als absoluut onontkoombaar. De financiële lasten worden opgevangen binnen de meerjarenbegroting vanaf 2009.