Gemeente Capelle a/d IJssel

Een dagje handhaven

Af en toe loop ik als raadslid stage. Een halve of een hele dag meelopen in de ambtelijke organisatie geeft vaak meer duidelijkheid over wat er speelt in Capelle, dan centimeters raadsstukken. Begin maart was ik te gast bij de afdeling Handhaving.

Raadslid Irja Verweijen bij auto handhaving

Foto Raadslid Irja Veweijen loopt een dagje stage

De dag begon op het gemeentehuis met bijpraten over wat er speelt. Al snel nam handhaver Gert Jan van der Wal mij mee naar buiten. De eerste stop was bij een vuilniszak die naast de container stond. Niet de bedoeling natuurlijk. Handschoenen aan, vuilniszak open en zoeken maar naar gegevens over de eigenaar. Met succes: we vinden adresgegevens. Gert Jan mee ze mee. Later gaat hij daar nog over bellen.

Als we wegrijden houdt iemand ons staande. Tot hoe laat Gert Jan werkt?, want vooral s avonds wordt er nogal eens illegaal bouwmateriaal gestort. Gert Jan vraagt de heer in kwestie in zon geval met zoveel mogelijk gegevens te bellen naar het informatiecentrum. Dan gaat de afdeling Handhaving er mee aan de slag.

We gaan verder en staan net bij een oude caravan waar een aanwijzing op is geplakt, als we worden gebeld. Er lijkt een illegale stort van kapmateriaal op een opslagplaats van de gemeente te zijn. Het blijkt uiteindelijk in orde. Terwijl we met deze mensen aan het praten zijn, werpt een jongen ons beledigende teksten toe. Hij rent weg, maar twee te hulp geroepen collegas houden hem staande. De jongen komt er met een waarschuwing vanaf.

We gaan verder. Naar een caravan die deels op een voetpad staat. Een gesprekje met de eigenaar eindigt met zijn belofte de caravan snel weg te halen. Gert Jan neemt me vervolgens mee naar een plek waar de gemeente deze winter heeft gesnoeid. Daardoor is zichtbaar, dat verschillende bewoners het gemeentegroen gebruiken voor opslag van tuinmateriaal. Duidelijk is dat daar het groen niet voor is bedoeld. Deze mensen krijgen binnenkort een brief in de bus laat Gert Jan weten.

Tot slot laat Gert Jan van der Wal trots de nieuwe ondergrondse vuilcontainers in Schollevaar zien. Doordat het vuil onder de grond zal verdwijnen, zal het er op straat veel netter uitzien. Dat is winst, want Gert Jan weet als geen ander dat vuil vuil aantrekt.

Betrokkenheid

Handhaver Gert Jan van der Wal

Foto Gert Jan van der Wal

Gert Jan van der Wal is een goede prater. Onderweg vertelt hij uitgebreid over wat er speelt. Terug op het vaste honk, het gemeentehuis, sluiten collegas daarbij aan. Eén ding is al snel duidelijk. Milieupolitie en Handhaving roepen misschien beelden op van strenge dienders, maar niets is minder waar. Praten komt bij Gert Jan en zijn collegas in de eerste plaats. Het gaat er niet om de boeman te zijn. Gert Jan en zijn collegas mogen bekeuringen uitschrijven. Maar dat is voor hen een middel, niet het doel. Het gaat om een goede, schone woonomgeving. Dat kan alleen sámen met de burgers. Dat bereik je eerder met voorlichten dan met bekeuren. Het komt er op aan de burgers bij de omgeving te betrekken.

De grootte van Capelle maakt dat een handhaver als Gert Jan van der Wal van vele markten thuis moet zijn. Een nadeel is misschien dat de handhaver dan niet op en top deskundig is op alle terreinen. Maar het voordeel is betrokkenheid. Door de kleine organisatie, de korte lijnen en de variatie in het werk straalt Gert Jan grote betrokkenheid uit. Dat is een goede basis om ook ons als burgers van Capelle betrokken te houden of te maken bij onze omgeving. Een doel dat ik van harte kan onderschrijven.

Irja Verweijen - Raadslid GroenLinks