Gemeente Noordwijk

Noordwijk, 26 maart 2008.

Werkzaamheden voor de cultuurhistorische quickscan Noordwijk

In de maand april zal de heer Marc Laman van het Erfgoedhuis Zuid-Holland een aantal dagen voor een cultuurhistorische scan veldwerk in de gemeente Noordwijk verrichten.

Dit veldwerk bestaat voornamelijk uit het traceren en inventariseren van cultuurhistorische elementen als gebouwen, lijnelementen (wegen, paden) landschappelijke elementen (strandwallen, polderstructuren, parken) en stedenbouwkundige structuren (wijken die volgens bepaalde wijze zijn ontworpen en aangelegd).

In veel gevallen zullen foto's worden gemaakt. Alle werkzaamheden vinden plaats vanaf de openbare weg. In gevallen dat voor de inventarisatie toegang tot particuliere terreinen nodig is, zal dat alleen gebeuren in overleg met en toestemming van de eigenaar.

De cultuurhistorische quickscan is bedoeld om de cultuurhistorische elementen in de gemeente Noordwijk te waarderen en in beeld te brengen. De rapportage maakt het voor de gemeente mogelijk een ruimtelijk beleid te ontwikkelen waarin cultuurhistorie mederichtinggevend zal zijn.

Als u met betrekking tot de quickscan vragen of informatie hebt kunt u via de email contact opnemen met de heer Laman (laman@erfgoedhuis-zh.nl).