Gemeente Medemblik


1e AHRI besluit tot herindeling

De raden van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik hebben op 20 maart 2008 vastgesteld het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik. Het ontwerp bestaat uit een raadsbesluit, een herindelingsontwerp met toelichting en een kaart, vergezeld van een raadsvoorstel. Het herindelingsontwerp ligt vanaf 28 maart 2008 gedurende acht weken ter inzage op de drie gemeentehuizen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan de onderscheiden colleges van Burgemeester en Wethouders.