Radboud Universiteit Nijmegen


NWO-subsidies voor Vuister en Veltman

Onderzoekers Geerten Vuister en Joris Veltman van de Radboud Universiteit krijgen subsidies voor de aanschaf van onderzoeksapparatuur en -instrumenten uit het subsidieprogramma NWO-middelgroot.

Geerten Vuister, fysisch chemicus bij het Institute for Molecules and Materials, heeft een subsidie gekregen uit het subsidieprogramma NWO-middelgroot voor de aanschaf van instrumenten om de interacties van moleculen en moleculaire stabiliteit te onderzoeken. Met de twee aangevraagde apparaten gaan zes onderzoeksgroepen in Nijmegen onderzoek doen naar de functionaliteit en activiteit van diverse moleculaire systemen. Ze onderzoeken moleculen uit verschillende hoeken van de chemie: van biologische tot katalytische systemen.

Onderzoeker Joris Veltman van de afdeling Anthropogenetica van het Nijmegen Center for Molecular Life Sciences krijgt subsidie voor de aanschaf van DNA-sequencing-apparatuur. Deze apparatuur wordt toegepast om de genetische achtergrond te onderzoeken van onder andere mentale achterstand, aangeboren misvormingen, erfelijke blindheid en doofheid, ADHD en diverse soorten kanker.

Subsidies in het middelgrootprogramma zijn bestemd voor investeringen met een NWO-bijdrage van 110.000 tot 900.000 euro. Met het programma voor middelgrote investeringen wil NWO het nationale onderzoekslandschap versterken en profileren op grond van kwaliteit en maatschappelijk belang.

Combinatie van lokale en nationale belangen
Vrijwel in alle gevallen dient een investering uit NWO-middelgroot een combinatie van lokale en nationale belangen. Een investering heeft bijvoorbeeld nationale betekenis als onderzoekers van andere instellingen gebruik kunnen maken van de nieuwe onderzoeksfaciliteit, zoals een databank of dure apparatuur. Het betreft hier urgente investeringen voor vernieuwend onderzoek van zeer hoog niveau.

In totaal ontving NWO 84 aanvragen voor dit subsidieprogramma. Wetenschappers uit binnen- en buitenland beoordeelden deze voorstellen. Uiteindelijk werden daaruit 21 voorstellen geselecteerd. NWO betaalt maximaal 75 procent van elke subsidie. De universiteit of het instituut draagt minimaal 25 procent bij.