Woonbond


26-03-2008

Vogelaar vindt energieconvenant lichtend voorbeeld

WWI-minister Vogelaar vindt het energieconvenant dat op 25 maart is gesloten tussen Rijnmondcorporatie Woonbron, de Woonbond, stichting Natuur en Milieu en de Concern Participatie Raad Woonbron (CPRW), de overkoepelende huurdersorganisatie van Woonbron, een uitstekend voorbeeld van hoe huurders en verhuurders gezamenlijk energiebesparende en 'duurzame' maatregelen kunnen nemen die niet alleen lagere woonlasten voor huurders opleveren, maar die ook goed zijn voor het milieu.

Dat zei de minister bij de ondertekening van het convenant op 25 maart in Rotterdam. De bewindsvrouw liet weten dat dit succes overal in het land navolging verdient. Ook beloofde ze de Tweede Kamer te vragen huurders initiatiefrecht toe te kennen, waarmee ze bij de verhuurder op energiebesparende en duurzame maatregelen kunnen aandringen als een meerderheid van hen daar voorstander van is. De Woonbond pleit al geruime tijd voor zo'n (wettelijk) initiatiefrecht.

Veel van de op duurzaamheid en energiebesparing gerichte maatregelen uit het convenant brengt Woonbron aan zonder daarvoor tussentijdse huurverhoging in rekening te brengen. De corporatie begint daarmee in de buurten en complexen met woningen die wat energiezuinigheid betreft op dit moment het slechtst presteren. Zonder tussentijdse huurverhoging worden cv-ketels en moederhaarden bijvoorbeeld standaard vervangen door hr-107-combiketels, krijgen leidingen en afsluiters van collectieve ketelhuizen goede isolatie en wordt gekozen voor een energiezuinige hydrofoor, winddrukafhankelijke ventilatieroosters, energiezuiniger gelijkstroom bij mechanische ventilatie, toepassing van presentiemelders en schemerschakelaars, zware isolatie van platte daken en waar mogelijk 'energieopwekkende' daken (met zonnepanelen), al dan niet in combinatie met een 'groen' dak.

Alleen voor het aanbrengen van hr++ isolatieglas (ter vervanging van enkel glas of sterk verouderd dubbelglas) wordt een vast bedrag per m2 als huurverhoging gevraagd. Die wordt berekend volgens de 'woonlastenbenadering' en bedraagt 75% van de besparing op de gemiddelde energierekening op basis van een gemiddeld jaar.

Het streven van de partijen die het convenant onder grote belangstelling ondertekenden is om met de maatregelen het energieverbruik in het hele Woonbronbezit - circa 50.000 woningen in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht - jaarlijks met 3% te verminderen.