KPMG


Kredietcrisis maakt ruimte voor strategische kopers

26|03|08 - Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek onder 130 CEO's en CFO's van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven naar het fusie- en overnameklimaat in Nederland.

Strategische kopers zullen dit jaar de Nederlandse fusie- en overnamemarkt domineren. Hoewel de kredietcrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de koopkracht en de financiering van transacties, zullen Nederlandse bedrijven zich hierdoor nauwelijks gehinderd zien. De meeste fusies en overnames op de Nederlandse markt zullen dit jaar plaatsvinden op de middenmarkt, waar de invloed van de subprime crisis minder voelbaar is. Het gaat hierbij vooral om transacties die de 1 miljard euro niet zullen overstijgen.

Naar verwachting zullen dit jaar 422 transacties plaatsvinden op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt. Volgens de bedrijven zal bijna 30% hiervan een waarde hebben die ligt tussen 100 miljoen en 500 miljoen euro. Iets meer dan 25% zal een verwachte transactiewaarde hebben die ligt tussen de 50 miljoen en 100 miljoen euro.

Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG onder 130 CEO's en CFO's van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven naar het fusie- en overnameklimaat in Nederland. Nederlandse bedrijven roerden zich vorig jaar niet alleen op de thuismarkt. Ook over de grenzen waren de bedrijven actiever. In 2007 realiseerden de ondernemingen 239 transacties in het buitenland met een waarde van 54,7 miljard euro. In 2006 waren dit 228 transacties met een waarde van 62,2 miljard euro.

"Het gevolg van de kredietcrisis is dat strategische kopers weer mogelijkheden krijgen om een overname te doen", constateert Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: "De afgelopen jaren hebben ze voornamelijk moeten toekijken, terwijl hele interessante bedrijven te koop kwamen. De subprime crisis heeft de mogelijkheden van private equity partijen in 2007 en begin dit jaar echter duidelijk aan banden gelegd. Nu delen van de kredietmarkt min of meer op slot zitten, krijgen de strategische kopers weer kansen op een fusie of overname, soms samen met een financiële partij."

Uit het onderzoek 'Competing for growth 2008' van KPMG Corporate Finance blijkt dat 2007 een topjaar was voor de Nederlandse fusie- en overnamemarkt. In totaal vonden op de Nederlandse markt 338 transacties plaats met een waarde van meer 161 miljard euro. Hoewel het aantal transacties vergeleken met 2006 met 38 terugliep, betekende dit een waardetoename van bijna 200%.

Van de Bunt: "Ook als we de deal met ABN Amro buiten beschouwing laten, was 2007 een uitzonderlijk jaar. Het jaar werd echter duidelijk gedomineerd door private equity partijen. Zij namen 116 van de 338 transacties voor hun rekening met een totale waarde van 23,7 miljard euro. Hoewel de verwachting is dat private equity partijen door de kredietcrisis een stapje terug moeten doen, verwachten Nederlandse bedrijven dat private equity in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen. De bedragen die op dit moment door pensioenfondsen worden geïnvesteerd in private equity versterken dit gevoel."

De behoefte om te groeien vormt voor 25% van de Nederlandse bedrijven de belangrijkste drijfveer voor een fusie of overname. Voor nog eens 20% vormt de algehele economische groei in Nederland aanleiding voor een fusie of overname. Vier op de tien ondernemingen is van plan dit jaar een overname te realiseren en ruim de helft wil dit jaar meer dan één overname realiseren. Ruim 80% van de bedrijven ziet de nationale en Europese regelgeving nauwelijks als een obstakel voor een fusie of overname.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

© 2008 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857 and a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.