Gemeente Leeuwarden

Energieakkoord Noord-nederland een Feit Energieakkoord Noord-nederland een Feit

Gemeente Leeuwarden ondertekent Energieakkoord

Bron: Gemeente Leeuwarden (26-03-2008) De gemeente Leeuwarden ondertekende dinsdag 25 maart samen met 64 andere gemeenten uit Friesland, Groningen en Drenthe het Energieakkoord Noord-Nederland*. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de statenzaal van het Friese Provinciehuis in Leeuwarden.
Met het ondertekenen van dit contract committeren de gemeentes zich aan de stevige ambitie om alleen als noordelijke provincies dé energieregio niet alleen van Nederland maar ook van Noordwest-Europa te zijn.
Dit moment van ondertekening markeert dat het Rijk, de provincies en de gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan om de stevige klimaat- en energiedoelstellingen in de praktijk tot uitvoering te brengen.

De Leeuwarder wethouder mevrouw Bleize zoomde in op de praktijk van gemeentelijke samenwerking voor het Energieakkoord en op de mogelijkheden van energie en duurzaamheid in een stedelijke omgeving. Hierna sprak wethouder de heer Wiersma van Zuidhorn over de totstandkoming van het kersverse Klimaat- en Energieplan van de gemeente Zuidhorn. De wethouder illustreerde dat met de initiatieven die deze plattelandsgemeente neemt.
Tot slot sloot De heer Kievits, kwartiermaker van het Nationale Energie besparingsplan `Meer met Minder' af, door te vertellen op welke wijze `Meer met minder' en de gemeenten elkaar kunnen versterken.


*In dit energieakkoord zijn concrete doelen opgenomen over energiebesparing en duurzaamheid in de Noordelijke provincies. Veel van deze doelen, verdeeld over vijf thema's, moeten op gemeentelijk niveau worden gerealiseerd. De vijf thema's in het akkoord zijn energiebesparing in de gebouwde omgeving, duurzame energie, biotransportbrandstoffen en duurzame mobiliteit, schoonfossiele energie, en als vijfde kennis en innovatie.