RAI Vereniging voorstander van een goed sectorakkoord

26/03/2008 15:55

Rai Vereniging

RAI Vereniging is teleurgesteld dat het CO2 reductieplan in het sectorakkoord Verkeer en Vervoer op het laatste moment is afgeketst. Een goed eindresultaat lag lange tijd voor het grijpen.

RAI Vereniging vindt het sluiten van het sectorakkoord van groot belang, de reductie doelstellingen ten aanzien van CO2 uitstoot die daarin zijn opgenomen zijn van evident belang. RAI Vereniging wordt in dit akkoord aangesproken op de techniek van het individuele personenvervoer. "Techniek levert een belangrijke bijdrage aan die doelstelling, daar neemt de industrie haar verantwoordelijkheid. Maar er is meer nodig", aldus Peter Janssen, directeur RAI Vereniging. "Gedrag veranderen is minstens zo belangrijk, vandaar het project Anders Betalen voor Mobiliteit, waarvoor onlangs een eerste aanzet is gegeven door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Anders Betalen voor Mobiliteit betekent een variabilisering van de vaste lasten van het autobezit en daarmee een volledige afschaffing van de BPM. Goede afspraken daarover zijn daarom een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidvisie. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarover een helder uitgangspunt geformuleerd waarin wij ons kunnen vinden.", aldus Janssen

Bij dit alles zijn eenduidige afspraken ten aanzien van het fiscale beleid van groot belang. Die bleken vandaag niet mogelijk. Janssen: "Wij gaan er voorlopig van uit dat het sectorakkoord alsnog, op een ander tijdstip, getekend zal worden."

Einde bericht

Amsterdam, 26 maart 2008

http://www.raivereniging.nl