Partij van de Arbeid

'Spijbelrechter snel invoeren'

26-03-2008 03:37

PvdA-kamerlid Staf Depla wil voor 1 mei een landelijk dekkend netwerk van spijbelrechters. Spijbelen is een voorbode van schooluitval. Spijbelende jongeren halen niet het beste uit zich zelf. Ze vergooien hun toekomst kansen, want zonder diploma heb je een stuk minder kans op werk.

Uit onderzoek blijkt dat veel problematische spijbelaars hun school niet afmaken. Jaarlijks stoppen er zon 50.000 leerlingen van VMBO of MBO met hun school zonder dat ze een diploma hebben. Depla: Het is een teken dat er problemen zijn met de leerling zelf, de ouders die onmachtig zijn of op de school. Dan moet je er snel bij zijn. Dat is een teken van betrokkenheid. Het is hartvochtig als je op zon belangrijk moment van het leven van een jongere/kind de andere kant op kijkt en niet optreedt. Want hoe langer een leerling van school is hoe moeilijker hij weer terug naar school te krijgen is.'

Depla vervolgt: Niet iedere spijbelaar gaat later het foute pad op. Maar wel alle jeugdige criminelen zijn begonnen met spijbelen. Om probleemjongeren sneller en effectiever te corrigeren is een snelle aanpak van spijbelgedrag noodzakelijk.' Momenteel duurt het soms meer dan een jaar voordat een spijbelaar voor de rechter moet komen.

In de toekomst moeten spijbelaars binnen een maand voor de spijbelrechter verschijnen. De rechter deelt niet alleen straffen voor het spijbelen uit, maar kan ook de juiste hulp inschakelen. Voormalig PvdA Tweede-Kamerlid Aleid Wolfsen en Wethouder Lodewijk Asscher pleitten eerder al voor deze maatregel.

Aanpak schooluitval
De aanpak van schooluitval onder jongeren is voor de PvdA een topprioriteit. Om dit succesvol te doen moeten men breder kijken dan alleen de school. Voor de opvang en begeleiding van de kwetsbare groep risicojongeren is naast goed onderwijs ook de juiste zorg nodig. Dit is alleen mogelijk als jeugd en zorginstanties en het onderwijs niet langs elkaar heen werken. Een nieuwe wet voor jeugd en onderwijs in de grote steden kan daarvoor een oplossing zijn.

Ook moet er een nieuwe wet op de leerplicht komen. Depla: Schooluitval bestrijdt je niet alleen met wetten maar de wetten en regels zelf moeten wel goed en duidelijk zijn. Dat is nu niet het geval. De leerplicht is vastgelegd in zeven verschillende wetten en de leerplichtwet zelf is hopeloos verouderd. Door de complexe regelgeving is een effectieve aanpak van schoolverzuim niet mogelijk. Een goede leerplichtwet is een voorwaarde voor een effectieve aanpak van schoolverzuim en schooluitval.'

Andere PvdA voorstellen voor het bestrijden van schooluitval:
* Het opzetten van projecten voor begeleid wonen voor jongeren die overal tussen wal en schip dreigen te vallen. Jongeren zonder een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben geen mogelijkheid rustig een schoolopleiding af te ronden.


* Zorgen voor een goede overstap tussen VMBO en MBO. Nu vallen jaarlijks 7000 jongeren uit na het VMBO. De PvdA steunt de experimenten waarbij jongeren een verlengde of geïntegreerde VMBO/MBO opleiding kunnen volgen. Jongeren stromen zonder overstap door naar het MBO.


* Vakscholen voor jongeren die beter met hun handen leren naast de algemene brede opleidingen die er nu al zijn.