Vereniging Eigen Huis

Eigen Huis: nieuwe garantie voor afbouw woning deugt niet

Vereniging Eigen Huis is niet gelukkig met het nieuwe waarborgcertificaat van Woningborg voor nieuwbouwwoningen. Naast het bekende certificaat van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) komt certificeerder Woningborg met de Stiwoga-garantie.

Het Stiwoga-certificaat geeft net als het GIW-certificaat een garantie voor het afbouwen van de woning als de bouwer failliet gaat of nalaat bouwgebreken te herstellen. Het verschil tussen de twee garantievormen zit in de voorwaarden.

Volgens Vereniging Eigen Huis biedt de Stiwoga-regeling van Woningborg kopers minder dan het GIW-certificaat. Dat voorziet bij bouwgeschillen bijvoorbeeld in één loket waar kopers van een woning met GIW-garantie tegen lage kosten terechtkunnen. Kopers van een woning met een Stiwoga-certificaat moeten bij geschillen naar de Raad voor Arbitrage of de rechter. Dat is duurder en hoogdrempeliger voor de consument.

De concurrente op garantiegebied kan leiden tot een geleidelijke verslechtering van de consumentenvoorwaarden, vreest Vereniging Eigen Huis. De kans bestaat dat bouwers kiezen voor het Stiwoga-certificaat, dat de consument minder beschermt. De koper heeft zelf geen invloed op de keuze van het certificaat. Hij moet genoegen nemen met het garantiepakket dat hem wordt aangeboden bij de koop van een nieuwbouwwoning.

Woningborg is één van de drie garantieverlenende instellingen die bij het Garantie Instituut Woningbouw zijn aangesloten. Het GIW is de belangrijkste instantie die door de overheid is erkend om een waarborgcertificaat af te geven. Het GIW beslecht geschillen en bepaalt de inhoud van de koopovereenkomst en de garantievoorwaarden. In het bestuur van het GIW is ook Vereniging Eigen Huis vertegenwoordigd.

Via het GIW kan de vereniging invloed uitoefenen op de garantieregelingen. Op het Stiwoga-certificaat van Woningborg heeft Vereniging Eigen Huis echter geen enkele zeggenschap. De vereniging verwacht overigens geen grote omslag van het nieuwe certificaat. Het Garantie Instituut Woningbouw is met meer dan een miljoen afgegeven certificaten dé autoriteit op dit gebied. Het overgrote deel van de nieuwbouw koopwoningen in ons land wordt gebouwd met GIW-garantie.

Vereniging Eigen Huis adviseert consumenten die geconfronteerd worden met een woning die onder Stiwoga-certificaat gebouwd is het certificaat te accepteren, maar wel lid te worden van de vereniging en een rechtsbijstandsverzekering te nemen.

Ook een andere garantieverlenende instelling binnen het GWI, de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), kondigt aan een eigen garantiecertificaat te willen beginnen. SWK gaat daar toe over als de ISSO-normen, de eisen die een uitbreiding zijn op het bouwbesluit, gehandhaafd blijven in de GIW garantie- en waarborgregeling. ISSO gaat over de eisen aan verwarmingsinstallaties, tapwaterinstallaties, ventilatie, installatiegeluid en temperatuuroverschrijding in verblijfsruimten. Ze zijn enkele jaren geleden ingesteld met instemming van de bouwwereld om de vele klachten die ontstonden als gevolg van verschillende interpretaties over de open normen van âgoed en deugdelijk werkâ in het bouwbesluit tegen te gaan. Bouwers die niet onder GIW bouwen hebben een concurrentievoordeel. Ze hoeven zich niet aan de normen te houden en zouden daarmee goedkoper uit zijn (gezegd wordt ⬠800,- tot ⬠1.200,-). Deze ISSO norm zou er tevens de oorzaak van zijn dat er steeds meer woningen zonder GIW certificaat worden gebouwd.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 26 maart 2008

---

Naar het Eigenhuis.nl forum

---