Gemeente Hilversum


Aktieplan betaalbaar wonen

25 maart 2008
Wethouder Ben Hammer komt voor de zomervakantie met een Aktieplan betaalbaar wonen, om een extra impuls te geven aan de woningproductie in Hilversum. Volgens het Convenant Woningbouwafspraken dat het Rijk met de Provincie Noord-Holland heeft afgesloten moet Hilversum 2600 nieuwe woningen opleveren in de periode van 2005 tot en met 2009. Zoals het er nu naar uitziet wordt een aantal van krap 2100 gehaald. Tot op heden zijn in deze periode nu 1180 woningen opgeleverd.

Extra tijd nodig
Wethouder Hammer komt met dit voorstel omdat de huidige realisatie van nieuwe woningen achterblijft bij de doelstelling. Het beoogde aantal woningen kan met veel inspanningen wel in 2010 in plaats van 2009 gehaald worden. De oorzaak van de vertraging in de woningbouwproductie komt omdat er in de meeste gevallen extra overleg met ontwikkelaars en belanghebbenden nodig is. Soms duurt het verwerven van de grond langer dan gepland, in verband met de aankoopkosten, of vanwege onteigeningsprocedures. In veel gevallen duurt het langer om bij omwonenden tot draagvlak voor de bouwplannen te komen, of moet het bouwprogramma worden aangepast. In gevallen waarin er onvoldoende draagvlak is bereikt, kan er vertraging optreden doordat er juridische procedures doorlopen moeten worden.

Betaalbaar wonen van groot belang
Het huidige college vindt betaalbare woningbouw van groot belang. Veel van de geplande betaalbare woningbouw komt de komende jaren echter maar mondjesmaat op de markt. De langdurige vertraging van Anna's Hoeve, waar 350 woningen in het betaalbare segment zijn gepland, is hier een duidelijk voorbeeld van.

Oplossingen
De komende tijd wil wethouder Hammer intensief met de Hilversumse woningcorporaties in overleg. Hier moeten afspraken worden gemaakt om gezamenlijk kwalitatief en kwantitatief de woningbouwproductie te bevorderen. Daarbij moet niet alleen naar nieuwbouwwoningen gekeken worden, maar zal ook nadrukkelijk naar oplossingen in de bestaande voorraad worden gezocht. Wethouder Hammer hoopt met het opstellen van het Aktieplan een extra impuls te genereren voor de realisatie van betaalbare woningbouw.