Lancering nieuwe subsidieportal voor ondernemers

26/03/2008 16:40

GIBO Groep Accountants & Adviseurs

Ondernemers met investeringsplannen kunnen vanaf vandaag terecht op de portal www.allesoversubsidie.nl, hét startpunt om subsidie of fiscaal voordeel te verkrijgen van de overheid. Het unieke aan de website is dat de samenstellers - de samenwerkende subsidiespecialisten van MKB Ad-viseurs, LTO Noord Advies en GIBO Groep Accountants en Adviseurs - de bezoeker zelf de keuze laat tussen zelf subsidie regelen of het aanvragen en verzilveren uitbesteden aan de deskundigen. Substantiële ondersteuning voor het bedrijf
Ondernemen is risico's nemen en kansen pakken. Als de overheid bereid is om een substantieel deel van financiële risico's te dragen, dan zegt een ondernemer toch geen 'nee'? Om snel en makkelijk in te kunnen schatten of een ondernemer kans maakt op subsidies of fiscaal gunstige regelin-gen - en wat daar allemaal bij komt kijken - is er nu de portal www.allesoversubsidie.nl. De portal biedt bezoekers tips, handige check-lists in de vorm van een stappenplan en een overzicht van populaire re-gelingen. Met praktijksituaties krijgen ondernemers een beeld van de mogelijkheden voor het eigen bedrijf. Interactieve subsidiecheck
Spilpunt van allesoversubsidie.nl is de interactieve subsidiecheck. Met het beantwoorden van maar een paar vragen weet u of u kans maakt op sub-sidie. De nieuwe website biedt daarnaast het dagelijkse subsidienieuws en de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de deskundige subsi-dieadviseurs die de portal hebben samengesteld. Dit kan onder meer via een eigentijdse chatfunctie, waarmee de bezoeker direct in contact kan komen met de subsidie-adviseur 'aan de andere kant van het beeld-scherm'. Allesoversubsidie.nl geeft ondernemers een goed beeld van de mogelijk-heden die er zijn op het gebied van subsidie. Met de site willen de GIBO Groep, MKB Adviseurs en LTO Noord Advies een brug bouwen tussen de beschikbare financiële ondersteuning door de overheid en de onderne-mers voor wie deze gelden bedoeld zijn.

Een foto van dit onderwerp is (rechtenvrij) beschikbaar op ANP Fotonet (www.anp-photo.nl) en zichtbaar op www.perssupport.nl.

http://www.allesoversubsidie.nl