Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam


PvdA, Méérbelangen en SP bereiken coalitieakkoord in Oost-Watergraafsmeer

26 maart 2008

De onderhandelaars van PvdA, Méérbelangen en SP hebben een akkoord bereikt over de door hen te vormen coalitie. Daarmee werken de PvdA en de SP voor het eerst in Amsterdam samen binnen een coalitie. De drie partijen willen deze nieuwe samenwerking tot een succes maken en gaan samen aan het werk om het nieuwe programakkoord uit te voeren. Een links-lokaal akkoord: de bewoners van Oost-Watergraafsmeer staan centraal.

Na al eerder overeenstemming te hebben bereikt over het programma-akkoord, hebben de onderhandelaars van PvdA, Méérbelangen en SP nu ook overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling en de portefeuillehouders.

Willem Paquay, foto: Han Singels Willem Paquay van SP

Méérbelangen had aanvankelijk twijfels omtrent de door de SP voorgestelde portefeuillehouder voor de post Welzijn, Willem Paquay, lid van de gemeenteraad. Eén van de bezwaren was, dat Paquay niet in het stadsdeel woont en daar ook niet zal gaan wonen. De SP hield echter vast aan deze kandidatuur.

Na de vergadering van de stadsdeelraad van maandag 17 maart jl. is een bemiddelaar aangezocht om de ontstane impasse te doorbreken. Hans Luiten, wethouder voor de PvdA in Zaanstad, heeft deze doorbraak in korte tijd gerealiseerd.

Willem Paquay, fotograaf: Han Singels

Open en collegiaal

De drie coalitiepartners onderschrijven dat een open bestuurscultuur en collegiaal dagelijks bestuur noodzakelijk zijn om de lopende bestuursperiode succesvol af te ronden. Daarvoor is onderling vertrouwen tussen de fracties, maar ook tussen de leden van het dagelijks bestuur, een vereiste.

Portefeuilles

De voorzitter van het dagelijks bestuur krijgt nu tot taak de bestuurscultuur en de collegialiteit te bewaken. Daartoe is geschoven met de portefeuilles ten opzichte van de verdeling zoals deze was in de vorige coalitie van PvdA, GroenLinks en Méérbelangen. Met name deze aanpassingen zijn voor Méérbelangen reden geweest om de door de SP voorgestelde kandidaat het voordeel van de twijfel te geven.

Nieuw dagelijks bestuur

Het nieuwe dagelijks bestuur zal, als ook de leden van de drie partijen daarmee akkoord gaan, tijdens de vergadering van de stadsdeelraad van april worden geïnstalleerd.

Het dagelijks bestuur zal dan bestaan uit:

* Martin Verbeet, (PvdA en voorzitter)

* Germaine Princen, (PvdA)

* Sharona Ceha (Méérbelangen)

* Willem Paquay (SP)

Reageer