FNV

visual

26-3-2008 MKB krijgt weinig steun voor beperking ziekengeld

Ondernemers willen af van de plicht om loon door te betalen van werknemers die buiten de schuld van het bedrijf meer dan zes weken ziek zijn.

MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor het midden-en kleinbedrijf, vindt dat werknemers zelf moeten opdraaien voor de kosten van langdurig verzuim door bijvoorbeeld sportblessures.

FNV-bestuurder Leo Hartveld verwijst het plan van de MKB direct naar de prullebak. "Een reactionair voorstel, dat bovendien veel praktische problemen zou opleveren. " Het bevreemdt hem dat MKB ook sportblessures noemt. "Het beleid is er juist op gericht mensen meer te laten sporten. Wat wil MKB nu eigenlijk ?" De werkgeverskoepel is, net als de FNV, ondertekenaar van het convenant tegen overgewicht. "Dat is een maatschappelijk probleem. Maak daar afspraken over."

In juli 2007 sloot de vakcentrale FNV een convenant met maatschappelijke organisaties om ondermeer overgewicht tegen te gaan. De invalshoek van Nederlands grootste vakcentrale is arbeid en gezondheid. Dus eerst een gezonde werkplek, met goede arbeidsomstandigheden en geen buitensporige werkdruk. Dat is een wettelijke verantwoordelijkheid van de werkgever.

Lees het bericht over het convenant >>