Gerechtelijke organisatie

Rechters onderkennen belang van aanpak spijbelen

Rechters onderkennen het belang van een gedegen aanpak van spijbelen. Al jaren worden daarom zaken waarin spijbelaars voor de rechter moeten komen, door kantonrechters in aparte zittingen behandeld. Dat zegt mr. Joep van Aerde, voorzitter van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters in een reactie op het nieuws dat er onvoldoende spijbelrechters zouden zijn.

In diverse media is deze week bericht over âde spijbelrechterâ. Volgens Van Aerde bestaat de spijbelrechter als zodanig niet: âLeerplichtzaken worden aangebracht bij de kantonrechter. Die worden tijdens aparte zittingen behandeld. Dat gebeurt zoveel mogelijk door een kantonrechter die daar ervaring mee heeft. Er zijn geen gespecialiseerde kinderrechters binnen de sector kanton, omdat kantonrechters nu juist generalisten zijn en zowel civiele als strafzaken behandelen. Om die reden worden leerplichtzaken in sommige arrondissementen gebundeld en overgedragen aan een jeugdrechter.â

Van Aerde geeft daarmee aan tegen welke moeilijkheden rechtbanken aanlopen bij de behandeling van jeugdzaken. De wet voorziet niet in een aparte jeugdsector voor alle typen zaken. Als gevolg daarvan worden jeugdzaken afhankelijk van hun aard bij drie verschillende rechtbanksectoren aangebracht: civiel, straf en kanton. âToch willen we nog een stap verder gaan dan de spijbelzittingenâ, zegt Van Aerde. âEr wordt nu geëxperimenteerd met een gezamenlijke aanpak van in jeugd gespecialiseerde rechters. Het gaat dan om samenwerkingsverbanden van met name de civiele en de strafsector waarbij strafzaken, ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en leerplichtzaken integraal kunnen worden behandeld.â

In het themadossier vindt u meer informatie over de aanpak van spijbelen.

Bron: Centrale redactie rechtspraak.nl Datum actualiteit: 26 maart 2008 Naar boven