Algemene Inspectiedienst (AID)

AID neemt runderen in beslag

26-03-2008

Dinsdag 25 maart nam de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij een bedrijf in Noord-Brabant zestien runderen in beslag. De inbeslagname volgde op een hercontrole van het veehouderijbedrijf. Ondanks diverse welzijnscontroles bleek de situatie op het bedrijf niet te verbeteren. De veehouder kreeg hiervoor een proces-verbaal.

De AID kwam sinds februari al enkele keren op het Brabantse veehouderijbedrijf. Deels waren hierbij ook dierenartsen aanwezig. Tijdens deze welzijnscontroles stelde de AID onder meer vast dat de huisvesting voor de runderen niet adequaat was. Lang niet alle dieren konden over een droge ligplaats beschikken. Ook liet de voeding ernstig te wensen over. De veehouder is herhaaldelijk op deze tekortkomingen gewezen. Hij heeft echter weinig gedaan om het welzijn van zijn rundvee te vergroten.

Op 25 maart is opnieuw vastgesteld dat zestien runderen niet de nodige verzorging kregen. In overleg met het Openbaar Ministerie zijn deze dieren in beslag genomen en op een opvangadres ondergebracht. Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige zorg en het niet voldoen aan de Regeling Identificatie & Registratie. De AID houdt de ongeveer 75 runderen die nog op het bedrijf verblijven scherp in de gaten.
Alleen voor de media. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de AID, 045-5466223 of 06-48132318.