Gemeente 's-Hertogenbosch

26-03-2008
Gemeente wil afspraken met Rijk over aanpak dakloosheid Het college wil afspraken met het Rijk maken over de aanpak van dakloosheid in de regio 's Hertogenbosch en vraagt de raad daarmee in te stemmen. In de regio 's-Hertogenbosch leven zo'n 3.100 mensen in een zeer kwetsbare situatie. Zij hebben ernstige psychische of verslavingproblemen, problemen op andere levensterreinen en ze kunnen deze problemen zelf niet oplossen. Binnen deze groep bevindt zich de groep dak- en thuislozen (mensen die niet beschikken over een eigen woonruimte of dak boven hun hoofd). Dit betreft rond de 500 personen.

Stedelijk kompas
De gemeente wil de leefomstandigheden van mensen die dak- of thuisloos zijn verbeteren en daarmee ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de met dakloosheid gepaard gaande overlast en criminaliteit. Om dit te realiseren heeft het college een plan opgesteld: het Stedelijk Kompas 's-Hertogenbosch. Dit plan heeft een looptijd van zeven jaar (2008-2014). De gemeente vraagt een bijdrage van het Rijk oplopend tot 6 miljoen in 2011 en levert zelf ook een financiële bijdrage. Met het plan wil de gemeente de volgende resultaten bereiken:

- Alle daklozen zitten in een traject gericht op zelfstandig functioneren en participeren;

- Voor minimaal 60% van de doelgroep is huisvesting en dagbesteding geregeld;

- Dakloosheid als gevolg van uithuiszettingen, detentie of uitval uit zorginstellingen wordt grotendeels voorkomen;

- Overlastgevend gedrag wordt sterk teruggedrongen. In de vier grote steden is al ervaring opgedaan met een soortgelijk plan. Het blijkt dat uitvoering daarvan daar in één jaar tijd heeft geleid tot 25% minder daklozen en `een rustiger straatbeeld met fors minder overlastmeldingen'.