Gemeente 's-Hertogenbosch

26-03-2008
De Markt, de put en de kunst
Het college heeft besloten om de herinnering aan de oude waterput levend te houden. Het laat op dit moment de technische en financiële mogelijkheden voor een transparante constructie onderzoeken. Tegelijkertijd heeft het college besloten om de Markt te verrijken met een kunstwerk waarbij het eigentijdse kunstwerk een verbinding aangaat met het verleden van de Markt en de stad. De begeleiding van dit traject is neergelegd bij de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR). SKOR heeft in meer steden in Nederland de grotere kunstprojecten begeleid en kan dan ook veel expertise inbrengen. Het college heeft zich uitgesproken voor een kunstwerk van enige ambitie en acht daarom begeleiding door een externe partij noodzakelijk. Het heeft daarbij een procedure voor ogen waarbij ook betrokken organisaties als de Monumenten Belangen Organisatie, het Centrum Management en Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad een rol spelen. Een kunstproject van de omvang die het college voor ogen staat vergt enkele jaren. De kosten voor de constructie boven de put en het kunstwerk samen worden geschat op EUR 500.000,- waarbij de gemeente vanuit het budget Kunst Openbare Ruimte EUR 300.000,- beschikbaar stelt. In overleg met SKOR wordt voor het resterende budget gezocht naar externe financiering.