VVD


26-3-2008

Kwijting: Europese Commissie voldoet aan eisen Europarlement

Vandaag heeft de EP-begrotingscontrolecommissie kwijting aan de Europese Commissie voor de EU-begroting van 2006 gegeven. Eind april zal de plenaire vergadering van het Europees Parlement haar oordeel vellen. De verwachting is dat de positie van de begrotingscontrolecommissie wordt overgenomen.

Zoals vorig jaar al aangekondigd door de VVD werd het tijd, na drie jaren Commissie Barroso, de balans op te maken. De balans was negatief. Door de slechte resultaten op het structuurbeleid en het uitblijven van actieve steun voor Nationale Verklaringen (financiële verantwoording voor de besteding van EU-geld door EU lidstaten) van de kant van de Europese Commissie, diende de VVD het voorstel in om de kwijting, onder de vervulling van voorwaarden, uit te stellen.

"Voor de VVD was het genoeg. Drie jaren lang hebben we de Commissie vriendelijk verzocht actie te ondernemen, maar keer op keer stokte het op belangrijke punten zoals de actieve ondersteuning voor Nationale Verklaringen en boetes voor lidstaten die hun verplichtingen niet nakomen." aldus VVD-europarlementariër Jan Mulder.

De VVD diende een aantal voorwaarden in waaraan de Commissie moest voldoen wilde het dit jaar op kwijting kunnen rekenen. Het voorstel werd ondersteund door de Socialisten en de Groenen. Voor de Christendemocraten stond vreemd genoeg van tevoren al vast dat er kwijting verleend zou worden. Onder dreiging van een mogelijk uitstel van 6 maanden, kwam de Commissie in actie en heeft ze laten zien tot initiatief bereidt te zijn. In grote lijnen werd al voor de stemming aan alle voorwaarden voldaan.

Jan Mulder: "Op bijna alle punten is de Commissie ons tegemoet gekomen. Lidstaten die zich niet aan de regels houden worden sneller en harder gestraft. De Commissie zal stevige politieke ondersteuning geven aan de Nationale Verklaringen en waar niet is voldaan aan de aanbestedingsprocedures zal 100% van het bedrag worden teruggevorderd. De dreiging van uitstel heeft naar mijn mening dan ook positief gewerkt."

Jan Mulder blijft echter kritisch: "De Commissie heeft een hoop beloftes gedaan, op basis waarvan we kwijting hebben verleend. Komend jaar zal moeten blijken of ze deze gestand doet. Om dit goed in de gaten te houden wordt daarom, mede op voorstel van de VVD, een speciale werkgroep opgericht."

De kwijting van de begroting is een besluit van het Europees Parlement waarmee een begrotingscyclus wordt afgesloten. Het besluit van het EP om kwijting te verlenen, is gebaseerd op het jaarverslag van de Europese Rekenkamer en de aanbevelingen van de Raad. Het doel is om de nauwkeurigheid van het begrotingsbeheer van de instellingen te verifiëren en om de inkomsten en uitgaven voor een bepaald jaar nauwkeurig vast te stellen.

Een Nationale Verklaring is een financiële verantwoording voor de besteding van EU-geld door EU lidstaten en wordt getekend door de Minister van Financiën. Tot nu toe vaardigen Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk een dergelijke verklaring uit. Zweden zal dit gaan doen vanaf 2009.