Ministerie van Buitenlandse Zaken

Timmermans zegt Polen samenwerking toe bij behoud Nederlands cultureel erfgoed

26 mrt 2008 | Nederland wil de Poolse regering ondersteunen bij het behouden van het Nederlands cultureel erfgoed in Polen. Dat zei staatssecretaris Timmermans vandaag in een gesprek met de Poolse minister van Cultuur, Zdrojewski.

Timmermans heeft de Poolse regering expertise aangeboden om het cultureel erfgoed te behouden en te beschermen. "Dat is van belang voor een groeiend besef van de historische banden tussen Nederland en Polen", stelde Timmermans. "Onze rijkdom in de Gouden Eeuw is grotendeels gebaseerd op de handel met Oost-Europa en met name Polen. Die vroege Nederlandse aanwezigheid in Polen heeft duidelijke sporen achtergelaten. Het is van groot belang om het aan Nederland gerelateerde erfgoed te bewaren", aldus Timmermans. Op korte termijn zal er een hoogambtelijke expert meeting plaatsvinden om de samenwerking verder inhoudelijk vorm te geven.

Ook wil Nederland de culturele samenwerking met Polen intensiveren, onder andere op het gebied van museale uitwisseling. "Het is de wens van zowel de Poolse als de Nederlandse regering om Nederlandse kunst te tonen in Polen. Het zou mooi zijn als we daar invulling aan kunnen geven met een tentoonstelling van Nederlandse meesters in Poolse musea", aldus Timmermans.

Eerder vandaag sprak Timmermans met de Poolse minister voor Europese Zaken, Mikolay Dowgielewicz. Timmermans heeft zijn ambtsgenoot ondersteuning aangeboden bij de voorbereiding op het voorzitterschap van de Europese Unie. Polen bekleedt het EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2011.

Nederland biedt de Poolse regering ondersteuning aan in de vorm van experts, die in de voorbereiding op het voorzitterschap naar Warschau gaan. Dowgielewicz gaf aan graag op dat aanbod in te gaan.
* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl