Gemeente Medemblik

Onderzoek naar strijdig gebruik recreatiebungalows

Onze gemeente doet een onderzoek naar mogelijk handhavend optreden tegen het tijdelijk verblijven van buitenlandse werknemers in bungalows op bungalowpark Zuiderzee. Gekeken wordt of er in strijd wordt gehandeld met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Medemblik vormt als toeristengemeente geen uitzondering op de problematiek rond huisvesting van buitenlandse werknemers. In principe komen die tijdelijk naar ons land om te werken en te verblijven. Deze werknemers hebben een structurele behoefte aan huisvesting. Vaak wordt de oplossing gezocht door deze werknemers onder te brengen in recreatiepanden, zoals pensions en bungalowparken.

Richtlijnen
Deze onderkomens dienen dan echter wel te voldoen aan de daarvoor geldende regels. Is dit niet het geval, dan kan de gemeente daar handhavend tegen optreden. Daar zijn richtlijnen voor. Voor Medemblik is binnen de regio West-Friesland de beleidsnota regionale Kadernota Huisvesting Buitenlandse Werknemers West Friesland in ontwikkeling. Handhaving vormt daarin een belangrijk hoofdstuk.