Ministerie van Defensie

26-03-2008
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Ondertekenaar: Minister van Defensie

Het is mij een genoegen u hierbij aan te bieden, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Activiteiten Plan en Begroting (APB) 2009-2013 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, zoals vastgesteld door de Rijksministerraad. Het APB beschrijft het beleid, de activiteiten en de begroting van de Kustwacht voor de komende periode. 2008 zal voor de Kustwacht in het teken staan van maatregelen voor de doorontwikkeling van de organisatie op de langere termijn, onder meer op het gebied van personeel, informatie gestuurd optreden en internationale samenwerking. Ook wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in het kader van het staatkundige veranderingsproces. Hoewel een eerste inventarisatie duidelijk maakt dat de directe gevolgen hiervan voor de Kustwacht beperkt zullen zijn (zo blijven de taken en het werkgebied van de Kustwacht hetzelfde), zullen deze ontwikkelingen nauw worden gevolgd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

E. van Middelkoop

Download deze documenten:
pdf icon Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba pdf icon Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba - bijlage

Om deze publicaties te raadplegen heeft u het programma Acrobat Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden