Deelgemeente Osdorp Amsterdam


Stillegging ruimen sloopafval SuHa-buurt blijft gehandhaafd

26 maart 2008
Rapport TNO aanleiding voor aanvullend onderzoek in asbestzaak sloop SUHA-buurt. Stadsdeel Osdorp handhaaft de stillegging van het te verwijderen slooppuin in de SUHA-buurt.

Vorige week besloot het stadsdeel de twee uitgevoerde onderzoeken te laten toetsen door TNO met de centrale vraag of de onderzoeken correct waren uitgevoerd en aan de criteria voldeden. Uit de uitslag van TNO blijkt dit niet het geval, aanleiding voor het stadsdeel om de stillegging vooralsnog te handhaven.

Onderzoek RpS

Zowel het onderzoek van de RpS (in opdracht van Far West) als van Oesterbaai (in opdracht van het stadsdeel) zijn niet uitgevoerd volgens de daarvoor geldende normen (NEN 5897). Ondanks het feit dat TNO veronderstelt dat de concentratie asbest onder de restnorm van 100mg/kg blijft, besluit het stadsdeel Osdorp tot het handhaven van de stillegging. Argument daarvoor is dat het stadsdeel veiligheid voor alles stelt en zeker wil zijn dat bij het verwijderen van het sloopafval er geen risico's voor de omwonenden ontstaat.

Aanvullend onderzoek

Het stadsdeel heeft TNO nu gevraagd een aanvullend onderzoek te leiden waaruit moet blijken of en eventueel op welke wijze het verwijderen van het sloopafval zonder risico's kan plaatsvinden. Tot de uitkomsten van dit nieuwe TNO rapport bekend zijn, blijft de stillegging van kracht.

Overige werkzaamheden

De sloopwerkzaamheden aan de andere flatgebouwen in de SUHA-buurt gaat ondertussen wel gewoon door. Deze sloopactiviteiten bestaan uit het verwijderen van het niet verborgen asbest in de flatgebouwen. Deze werkzaamheden gebeuren volgens de daarvoor geldende normen en vormen dus geen enkel risico voor de omwonenden.