Gemeente Leeuwarden

Tekening Nieuw Zaailand Tekening Nieuw Zaailand

Bijlagen:


* Presentatie persconferentie NZ 4995KB | PDF

College Leeuwarden: Nieuw Zaailand kan door

Bron: Gemeente Leeuwarden (26-03-2008) Project Nieuw Zaailand kan doorgaan. Dat is de conclusie van het Leeuwarder college tijdens de persconferentie van woensdag 26 maart. De twee belangrijkste knelpunten zijn uit de weg. Onderzoek heeft uitgewezen dat het dieper aanleggen van parkeergarage verantwoord is. Het Fries Museum stapt weer in als projectpartner. De extra kosten van 7,5 miljoen euro (+ 1 miljoen euro bestek- en onvoorziene kosten) zijn hoog, maar zijn een goede investering in de stad.

Binnen de plannen is voorlopig geen plek voor het Centrum voor Film in Friesland, in Leeuwarden bekend als `het Filmhuis'. Er is een extra uitrit voor de parkeergarage in de Zuiderstraat toegevoegd. Dit heeft een positieve invloed op de verkeersstromen van en naar de parkeergarage en ontlast het kruispunt van de Wirdumerdijk en het Zaailand. De nieuwe planning van het project is op hoofdlijnen gepresenteerd. Begin januari 2009 gaat Parkeergarage Zaailand dicht en beginnen de werkzaamheden voor de nieuwbouw.

De voorstellen van het college worden besproken in de gecombineerde raadscommissie Bestuur en Middelen & Stadsontwikkeling van 7 april 2008. Besluitvorming zal in de gemeenteraadsvergadering van 23 april aanstaande plaatsvinden. De volledige collegebesluiten van 25 maart (m.b.t. project Nieuw Zaailand en de extra uitrit van de parkeergarage) zijn terug te vinden bij de b. en w.-besluiten elders op deze site.