Montessori- en Daltononderwijs in één BredeSchool

woensdag 26 maart 2008

De gemeente Noordwijk informeert belanghebbenden vanaf nu over de planvorming en voortgang van de bouw van een Brede School in de wijk Boechorst.

Het voorlopig ontwerp van de nieuwe BredeSchool.

In het multifunctionele gebouw van de BredeSchool komen naast de Montessorischool Noordwijk en de Daltonschool Klaverweide ook een kinderdagverblijf, naschoolse opvang, een peuterspeelzaal en negentien sociale starterswoningen. Ook krijgt het complex een wijkfunctie. Op dit moment ligt er een vergevorderd voorlopig ontwerp. Wanneer met de daadwerkelijke bouw van de BredeSchool wordt begonnen is nog niet bekend.