Gemeente Bussum

Stobbenwal bij Zandzeepoel

In het najaar is, met hulp van leerlingen van het St. Vituscollege, de Paddenpoel aan de Zandzee opgeknapt. Als vervolg op deze werkzaamheden worden er in de week van 25 maart, rond de Paddenpoel en de doorsteek naar het parkeerterrein van Squash en Wellness, zogenaamde stobben van bomen neergelegd.

Stobben zijn wortels van gerooide bomen. De stobben zullen een natuurlijke barrière gaan vormen tegen doorloop van mensen in de groenstrook. De stobben bieden ook een schuilplaats voor allerlei dieren en zorgen voor een plek om te broeden. Als de huidige doorloop redelijk dicht gegroeid is, zal ook het hekwerk verwijderd worden.

In dezelfde week wordt een start gemaakt aan de uitbreiding en versterking van de bestaande grondwal aan de zijde van het zwembad. In de grondwal komt een doorgang voor wandelaars en leerlingen van het St. Vituscollege. Hierdoor kunnen zij vanaf de Plaggenweg en het St. Vituscollege via Squash & Wellness naar het zwembad of het station Bussum-Zuid lopen.

Beplanting

Ook zal er dit voorjaar nog beplanting met jonge struiken (bosplantsoen) aangebracht worden rond het nieuwe pad en op de grondwal, onder andere met eiken, hulst, grove den, meidoorn, sleedoorn en krentenboom.