CDA

Spies: Nuchtere discussie over kernenergie

Het CDA wil een nuchtere en op feiten gebaseerde discussie over kernenergie, zonder taboes.

Dat was de inzet van CDA-vicefractievoorzitter Liesbeth Spies in het debat over kernenergie vorige week. Het debat was aangevraagd naar aanleiding van de uitspraken van milieuminister Cramer, dat zij de eisen voor kerncentrales wilde aanscherpen. âWij hebben gekozen voor een viertrapsraket op het gebied van energiebehoefte. Allereerst moeten we inzetten op energiebesparing, daarnaast investeren in duurzame energie. Vervolgens komt het schoner maken van olie, kolen en gas, en op de vierde plaats het investeren in kernenergie. We kunnen het ons niet permitteren om kernenergie als optie uit te sluiten.â

Spies wees erop, dat nu al zoân tien procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik afkomstig is van kernstroom, die we gedeeltelijk importeren. Een groot voordeel van kernenergie in deze tijd is natuurlijk dat er geen CO2-uitstoot mee gemoeid is. âEr zijn natuurlijk ook nadelenâ, zo sprak Spies, âer is nog steeds geen oplossing voor het afval, en het is duur. Maar er is werkelijk geen enkele vorm van energie die alleen maar voordelen heeft. En de energiebehoefte is enorm.â

Ten slotte gaf de CDAâster aan dat âde wereld buiten er morgen al anders uit kan zienâ. Op basis van de huidige wetten is het al sinds de jaren zestig mogelijk om een vergunning voor een nieuwe centrale aan te vragen. âEn laten we dan ook vaststellen dat het bevoegd gezag die vergunning als aan alle eisen wordt voldaan, gewoon zal moeten verlenenâ, stelde Spies.

---