Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2070815610

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een multiculturalistisch filmpje gericht op het buitenland over Fitna. (Ingezonden 26 maart 2008)


1
Heeft u kennisgenomen van het Wereldomroep-filmpje About Fitna? 1)


2
Kunt u bevestigen dat de Wereldomroep dit doet op grond van haar missie, die onder andere inhoudt: "het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland in het buitenland"? Is het beeld van Nederland ermee gebaat als de verslaggever over de leider van de PVV stelt: "His main point is that he is against foreigners"?


3
Acht u het een afgewogen productie als alleen extreme multiculturalisten als Ersin Kiris, Wasif Shadid, Mohammed Rabbae en Umar Mirza worden geïnterviewd, terwijl Nederlanders die opkomen voor de vrijheid niet aan het woord komen? Is er hiermee sprake van `een realistisch beeld' van Nederland?


4
Deelt u de mening dat de Wereldomroep zich geneert voor Nederland en voor het brede volksverzet tegen de islamisering?


5
Waarom vertelt de Wereldomroep niet dat de meeste Nederlanders de islam als een bedreiging zien en dat de meerderheid van de bevolking vindt dat er te veel allochtonen zijn?


6
Deelt u de mening dat gezien de gekleurde multiculturalistische opstelling van de Wereldomroep deze organisatie zo snel mogelijk de steun van de Nederlandse belastingbetaler ontzegd moet worden?


1) http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/1239981.html, http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/samenleving/fitna en http://www.rnw.nl/aboutfitna/