Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2070815690

Vragen van de leden Dibi, Vendrik, Azough en Peters (allen GroenLinks) aan de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking, van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een actieplan om migratiestromen te sturen door middel van onderwijs. (Ingezonden 26 maart 2008)


1
Bent u bekend met de trend dat kansarme jongeren in arme landen steeds vaker hun leven riskeren om toegang te krijgen tot Europa, in de hoop hier een toekomst te kunnen opbouwen en hun familie in het land van herkomst te kunnen onderhouden?


2
Bent u voorts bekend met het onderzoek van de Wereldbank waaruit blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in het Midden-Oosten en Noord-Afrika bedroevend laag is, vergeleken met landen in Oost-Azië en Latijns-Amerika?


3
Bent u bereid dit probleem (opnieuw) aan te kaarten in uw reguliere contacten met de landen die niet erkennen dat grote groepen jongeren hun leven in de handen van onbetrouwbare mensensmokkelaars leggen, omdat zij geen toekomst zien in hun eigen land? Zo neen, waarom niet?


4
Is er op Europees niveau beleid ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in landen waar deze laag is te verbeteren? Zo ja, welk beleid? Zo neen, hoe gaat u de EU ertoe bewegen dergelijk beleid te ontwikkelen?


5
Bent u bereid om, langs de lijnen van de nieuwe mensenrechtenstrategie en de verschillende actieplannen die de afgelopen tijd geschreven zijn over bijvoorbeeld sport in OS-landen, een actieplan op te stellen over hoe onderwijs in landen waar het van laag niveau is het beste kan worden ontwikkeld? Zo ja, wanneer kunnen we dat plan verwachten? Zo neen, waarom niet?


6
Bent u bereid Nederlandse kennis op het gebied van goed onderwijs uit te wisselen met landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar de kwaliteit van het onderwijs zeer laag is? Zo neen, waarom niet?