Productschap Diervoeder

Nieuws update van het Productschap Diervoeder, 21 maart 2008

Bestuursvergadering Productschap Diervoeder

Op woensdag 26 maart a.s. om 13.00 uur vergadert het PDV-bestuur.

De agenda met bijbehorende bijlagen staan op de PDV-website, onder Organisatie/Bestuur. De vergadering wordt gehouden in:

HPA-gebouw
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den HaagProductschap Diervoeder