Ministerie van Economische Zaken


Ministerie van Economische Zaken

Datum: 21-3-2008


Agenda publieke optredens minister Van der Hoeven en staatssecretaris Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken (24 tot en met 30 maart)


Minister Van der Hoeven


Woensdag 26 en donderdag 27 maart

Bezoek aan Turkije (Ankara), gericht op nauwere economische samenwerking.
Besprekingen over toetredingsproces van Turkije tot de EU,
energiesamenwerking en bilaterale handel en investeringen.


Staatssecretaris Heemskerk


Woensdag 26 maart

13.30-14:30

Prijsuitreiking door staatssecretaris Heemskerk en minister Rouvoet van de
prijsvraag Maatschappelijke sectoren & ICT. Prijzen worden uitgereikt
aan slimme ICT-projecten op het terrein van jeugd & gezin en gaming
& veiligheid. De afgelopen maanden konden publieke en private
organisaties via een prijsvraag veelbelovende maatschappelijke ICT-projecten
indienen. Locatie: Koninklijke Schouwburg te Den Haag.


Donderdag 27 maart

10:00-10:45

Speech staatssecretaris Heemskerk over o.a. electronisch factureren en beter
benutten van ICT bij het seminar e-facturatie van Media Plaza. Locatie:
Media Plaza te Utrecht.


12.30-14:00

Algemeen overleg in de Tweede Kamer over ACTAL en administratieve
lasten.


14:00-16:00

Algemeen overleg in de Tweede Kamer over de postwet.