Nationale Bank van Belgie


RPR Brussel
2008-03-26

Links: BelgoStat On-line Algemene informatie

Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - maart 2008 HET ONDERNEMERSVERTROUWEN GROEIT IN MAART

Het herstel van het ondernemersvertrouwen in België zette zich in maart door. De algemene synthetische brutocurve van de Nationale Bank van België ging er voor de derde maand op rij op vooruit. Het ondernemersvertrouwen verstevigde vooral in de handel; aldus werd de forse terugloop ervan in de daaraan voorafgaande maanden deels gecompenseerd. Ook in de verwerkende nijverheid verbeterde het conjunctuurklimaat, zij het in een meer beperkte mate. In de bouw daarentegen liep het ondernemersvertrouwen in maart terug na de sterke toename ervan in de twee voorafgaande maanden.
De algemene synthetische afgevlakte curve, die met een vertraging van enkele maanden het fundamentele verloop van de conjunctuur weergeeft, blijft dalen.
In de dienstverlening aan bedrijven, waarvan de resultaten niet in de algemene synthetische curve zijn opgenomen, is de bruto-indicator gedaald. De afgevlakte curve blijft ook in deze bedrijfstak neerwaarts georiënteerd.

Conjunctuurindicatoren
februari maart verandering in oktober november verandering in 2008 2008 punten 2007 2007 punten
Verwerkende nijverheid 0,5 1,1 0,6 0,3 -0,4 -0,7
Bouwnijverheid 7,0 2,9 -4,1 2,0 1,9 -0,1
Handel -8,0 0,2 8,2 3,5 1,4 -2,1

TOTAAL van de drie sectoren 0,2 1,2 1,0 1,1 0,5 -0,6 Dienstverlening aan de bedrijven 7,5 6,4 -1,1 13,1 11,7 -1,4

Synthetische brutocurve Synthetische afgevlakte curve

Bron: NBB.

RPR Brussel
2
MAART 2008
ALGEMENE SYNTHETISCHE CURVE

-20

-15

-10

-5
0
5
10
15
2003 2004 2005 2006 2007 2008
VERWERKENDE NIJVERHEID BOUWNIJVERHEID

-25

-15

-5
5
15
2003 2004 2005 2006 2007 2008
IS975

-25

-15

-5
5
15
2003 2004 2005 2006 2007 2008
IS707
HANDEL DIENSTVERLENING AAN BEDRIJVEN1

-20

-10
0
10
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008
IS914

-15

-5
5
15
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008
CSSER
Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde reeks
1 De curve van de dienstverlening aan de bedrijven is niet opgenomen in de algemene synthetische curve. Bron: NBB

RPR Brussel
3

DE VOORNAAMSTE CONJUNCTUURINDICATOREN IN CIJFERS
TABEL 1
Saldi van de antwoorden ''stijging'' of Min. Max. Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde reeks
''hoger dan normaal'' (+) en ''daling''
of ''lager dan normaal'' (-). (1) Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart

ALGEMENE SYNTHETISCHE CURVE - 28,1 + 5,7 + 3,5 + 2,8 + 2,0 + 1,1 + 0,5 + 1,4 - 1,9 - 0,8 + 0,2 + 1,2

VERWERKENDE NIJVERHEID - 29,0 + 5,9 + 3,3 + 2,5 + 1,3 + 0,3 - 0,4 - 0,5 - 1,8 - 0,8 + 0,5 + 1,1 (synthetische curve)

Verloop
Productietempo - 16,0 + 11,9 + 3,6 + 2,9 + 2,0 + 1,1 + 1,0 + 1 + 4 0 + 3 + 6 Binnenlandse bestellingen - 26,3 + 5,0 + 1,0 - 0,6 - 2,0 - 2,6 - 2,5 + 6 - 4 - 3 0 + 1 Buitenlandse bestellingen - 24,4 + 16,0 + 8,3 + 8,1 + 6,9 + 5,6 + 4,5 + 2 + 4 + 4 + 6 + 1 Prijzen (2) - 18,3 + 20,4 + 5,5 + 4,4 + 3,3 + 2,8 + 2,8 + 2 - 1 + 3 + 15 + 7

Beoordeling
Gezamenlijke orderpositie - 48,3 + 5,0 + 1,4 0,0 - 1,5 - 2,8 - 3,4 - 4 - 3 - 5 + 3 - 1 Buitenlandse orderpositie - 50,9 + 4,0 + 2,3 + 1,3 - 0,1 - 1,4 - 2,4 - 5 - 3 - 2 0 + 4 Voorraden afgewerkte producten (3) + 21,3 - 0,9 - 0,9 - 0,4 + 0,6 + 1,9 + 3,0 + 5 + 6 + 4 + 4 + 3

Vooruitzichten
Werkgelegenheid - 26,8 + 6,3 + 2,0 + 1,9 + 1,5 + 0,9 + 0,3 + 1 - 2 0 - 3 + 2 Vraag - 32,9 + 13,0 + 7,1 + 5,5 + 3,5 + 2,0 + 0,9 0 - 4 + 4 - 1 - 1 Prijzen (2) - 14,9 + 39,0 + 8,6 + 7,9 + 7,5 + 8,0 + 9,5 + 7 + 12 + 15 + 20 + 15

Bezettingsgraad productievermogen - - - - - - - 83,9 - - (in procenten van het totale productievermogen)
Bron: enquête productievermogen.

HANDEL - 19,9 + 10,0 + 5,6 + 5,7 + 5,1 + 3,5 + 1,4 + 8,2 - 3,3 - 2,7 - 8,0 + 0,2 (synthetische curve)

Verloop
Omzet - 22,1 + 24,0 + 16,8 + 18,4 + 18,3 + 15,9 + 11,8 + 35 - 9 + 5 - 3 + 8 Prijzen (2) - 16,1 + 46,5 - 0,5 + 1,9 + 4,8 + 7,3 + 8,8 + 10 + 14 + 14 0 + 5

Beoordeling
Verloop van de omzet - 32,9 + 16,4 + 9,0 + 6,3 + 2,9 - 0,5 - 3,8 + 5 - 10 - 7 - 11 + 6 Voorraden (3) + 25,0 + 1,6 + 9,5 + 10,8 + 11,0 + 11,0 + 11,1 + 5 + 11 + 12 + 15 + 21

Vooruitzichten
Vraag - 16,0 + 19,0 + 10,5 + 9,3 + 8,0 + 7,0 + 5,4 + 7 + 5 0 - 7 - 1 Bestellingen

- bij Belgische leveranciers - 22,8 + 10,1 - 0,3 + 0,3 + 0,5 + 0,1 - 0,6 - 1 - 2 - 10 - 6 + 4
- bij buitenlandse leveranciers - 23,4 + 15,6 + 9,5 + 9,9 + 9,8 + 9,3 + 8,6 + 8 + 7 + 8 - 6 + 5 Prijzen (2) - 7,0 + 43,8 + 7,5 + 11,9 + 15,5 + 17,5 + 17,6 + 25 + 19 + 11 + 5 + 10 1980-2007 2007 2007 2008

(1) Extreme waarden van iedere indicator (afgevlakte reeks) sinds januari 1980. Het tijdstip van deze waarden is verschillend naargelang de indicator. (2) De prijsindicatoren worden pro memorie opgenomen; ze worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de synthetische curve. (3) Een positief, respectievelijk negatief saldo betekent dat de voorraden volgens het oordeel van de ondernemers of handelaars hoger, respectievelijk lager liggen dan normaal. Bij de berekening van de synthetische curven wordt het teken van deze indicator daarom geïnverteerd.

RPR Brussel
4

DE VOORNAAMSTE CONJUNCTUURINDICATOREN IN CIJFERS

TABEL 2
Saldi van de antwoorden ''stijging'' of Min. Max. Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks
''hoger dan normaal'' (+) en ''daling''
of ''lager dan normaal'' (-). (1) Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart

RUWBOUW VAN GEBOUWEN - 36,9 + 17,0 + 2,3 + 2,3 + 2,2 + 2,0 + 1,9 + 3,7 - 0,7 + 1,4 + 7,0 + 2,9 (synthetische curve)

Verloop
Uitgeoefende activiteit - 34,0 + 13,8 0,0 0,0 0,0 + 0,5 + 2,4 + 11 - 5 + 4 + 23 + 14 Orderbestand - 47,0 + 26,5 + 4,5 + 4,1 + 4,0 + 4,1 + 4,4 + 11 + 3 + 5 + 8 - 1 Materieel - 9,9 + 19,6 + 0,5 - 0,3 - 0,8 - 0,8 0,0 + 2 0 0 + 2 + 6 Werkgelegenheid - 32,3 + 14,0 + 1,6 + 1,8 + 1,3 + 0,3 - 0,8 - 7 - 2 - 2 + 12 + 1 Prijzen (2) - 16,6 + 26,4 + 9,9 + 9,1 + 8,5 + 8,0 + 7,6 + 8 + 9 + 7 + 3 + 5

Beoordeling van het orderbestand - 67,0 + 19,9 - 2,4 - 2,6 - 2,9 - 3,0 - 3,3 - 5 - 6 - 3 - 1 - 6

Vooruitzichten
Werkgelegenheid - 48,5 + 22,9 + 9,1 + 9,5 + 9,9 + 10,3 + 10,6 + 13 + 11 + 9 + 12 + 11 Vraag - 33,6 + 16,3 + 2,0 + 2,0 + 1,9 + 1,1 - 0,4 + 1 - 6 - 3 - 7 - 5 Prijzen (2) - 13,4 + 44,4 + 12,0 + 11,5 + 11,1 + 11,0 + 11,3 + 14 + 11 + 16 + 9 + 13

WEGENWERKEN EN WERKEN
VAN BURGELIJKE BOUWKUNDE - 33,3 + 9,0 - 0,9 - 2,0 - 1,9 - 0,7 + 0,9 + 8,1 + 2,1 + 3,0 + 4,1 + 4,0 (synthetische curve)
Saldi van de antwoorden ''stijging'' of" Min. Max. Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde reeks
''hoger dan normaal'' (+) en ''daling''
of ''lager dan normaal'' (-). (1) Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart

DIENSTVERLENING AAN BEDRIJVEN - 5,9 + 19,3 + 15,0 + 14,6 + 14,0 + 13,1 + 11,7 + 12,8 + 10,4 + 7,1 + 7,5 + 6,4 (synthetische curve)

Verloop
Activiteit - 3,4 + 14,4 + 14,2 + 13,6 + 12,4 + 10,9 + 9,0 + 20 + 9 + 6 + 6 + 5 Werkgelegenheid - 5,9 + 12,4 + 6,9 + 7,2 + 7,2 + 7,0 + 6,6 + 6 + 6 + 7 + 5 + 2 Prijzen (2) - 11,0 + 6,3 + 3,1 + 2,9 + 2,9 + 3,2 + 3,5 + 4 + 4 + 6 + 6 + 4

Beoordeling van de activiteit - 23,3 + 8,1 + 3,8 + 2,9 + 1,9 + 0,9 - 0,2 + 3 + 1 - 4 - 7 - 7

Vooruitzichten
Activiteit + 6,7 + 37,2 + 26,7 + 25,7 + 24,2 + 22,3 + 20,6 + 19 + 19 + 12 + 17 + 14 Werkgelegenheid - 2,2 + 20,8 + 18,0 + 18,1 + 17,9 + 17,3 + 16,6 + 15 + 16 + 13 + 15 + 14 Algemene vraag - 8,6 + 37,5 + 20,8 + 20,1 + 18,8 + 16,6 + 14,3 + 14 + 11 + 9 + 9 + 10 Prijzen (2) - 12,6 + 9,7 + 8,6 + 8,3 + 8,3 + 8,6 + 9,4 + 8 + 14 + 11 + 12 + 12 1980-2007
1994-2007
2007
2007

Seizoengezuiverde reeks
2007 2008
2007 2008

(1) Extreme waarden van iedere indicator (afgevlakte reeks). Het tijdstip van deze waarden is verschillend naargelang de indicator. (2) De prijsindicatoren worden pro memorie opgenomen; ze worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de synthetische curve.