Ingezonden persbericht


Plasterk moet haast maken met positieversterking van docenten

Om het onderwijs voor huidige en toekomstige generaties aantrekkelijk te houden, moet de 1,1 miljard van Plasterk snel besteed worden aan hogere inschaling, snellere doorgroei, kortere salarislijnen en minder werkdruk voor docenten. Daarover is de VO-raad in onderhandeling met de minister en de bonden. Dit moet er niet toe leiden dat de minister verplichtingen gaat opleggen. Dat is de hoofdboodschap van Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad, aan minister Plasterk tijdens de leraren-in-actie manifestatie in Den Haag op woensdag 26 maart: "Wij delen de zorgen van de leraren in actie, daarom sta ik hier."

De VO-raad roept de minister op de gesprekken niet te frustreren en de wettelijke rol van docenten, schoolleiders en medezeggenschapsraden te erkennen: "scholen en docenten weten beter dan Den Haag hoe het geld besteed moet worden." Schoolleiders willen daarnaast hun verantwoordelijkheid nemen en docenten geven waar ze recht op hebben: "maar het duurt veel te lang voordat de minister met substantiƫle bedragen over de brug komt, pas in 2020 is structureel een bedrag van 300 miljoen euro beschikbaar voor extra beloning en loopbaanperspectieven, terwijl alleen al voor het voortgezet onderwijs op jaarbasis 800 miljoen euro nodig is om de arbeidsmarktpositie te versterken", aldus Slagter. De VO-raad zal erop blijven aandringen dat meer geld, eerder beschikbaar komt.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie,