Gemeente Utrecht

Utrecht start met 'skaeve huse' voor kleine groep daklozen

Utrecht start met skaeve huse, dat wil zeggen 'rare huizen voor rare leefwijzen'. Skaeve huse zijn kleine woningen aan de rand van een woongebied, voor mensen die niet in een gewoon huis of opvangvoorziening kunnen wonen. Dit van oorsprong Deense initiatief is een belangrijke nieuwe schakel in de Utrechtse keten van woonvormen met begeleiding en toezicht. Dit heeft het college besloten.

"Niemand hoort op straat, hebben we een aantal jaar geleden met elkaar afgesproken. Daarom zijn wij blij dat we ook voor deze kleine groep, die niet in een gewone buurt past, omdat ze echt anders met hun huis en buurt om gaan dan anderen, een oplossing hebben gevonden", aldus wethouders Van Eijk (maatschappelijke opvang) en Bosch (wonen).

'Skaeve huse'
Skaeve huse zijn eenpersoonswoningen, die op enige afstand van andere huizen staan. Ze zijn sober ingericht en een geschikt alternatief voor mensen die gedrag vertonen dat in een gewone straat vaak tot klachten leidt. Het gaat om mensen die vaak al jarenlang begeleiding of hulp hebben gehad, maar die desondanks voor overlast blijven zorgen. Met de beoogde bewoners van de skaeve huse worden straks afspraken gemaakt over strenge vereisten aan leef- en gedragsregels. Ook is er individuele begeleiding mogelijk.

In behoefte voorzien
Woningcorporaties en opvangorganisaties dringen al langer aan op de uitbreiding van woonvoorzieningen voor speciale groepen. De gemeente heeft met woningcorporatie Portaal en de Tussenvoorziening de haalbaarheid van skaeve huse in Utrecht onderzocht. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan ongeveer vijftien skaeve huse. Besloten is te starten met een pilot van zes tot acht skaeve huse. In de pilot wordt ervaring opgedaan met deze vorm van begeleid wonen op maat.

Locatiekeuze volgt later
De gemeente, Portaal en stichting De tussenvoorziening maken het programma van eisen en gaan nu op zoek naar een locatie voor de skaeve huse. Samen met partners en in overleg met belanghebbenden uit de buurt stelt de gemeente dan een omgevingsbeheerplan op. Portaal zal de skaeve huse ontwikkelen en beheren. Stichting de Tussenvoorziening levert de benodigde algemene en individuele trajectbegeleiding van de bewoners. De gemeente financiert deze voorziening uit het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Utrecht, dat als doel herstel van sociaal kwetsbare mensen in de stad heeft.

Niemand hoort op straat
De ontwikkeling van de skaeve huse is een uitwerking van het in 2005 door de gemeente met de woningcorporaties en maatschappelijke organisaties afgesloten convenant 'Niemand hoort op straat'. Hierin staan afspraken en activiteiten om huisuitzettingen te voorkomen, woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen te realiseren en de doorstroom uit opvangvoorzieningen naar vormen van zelfstandig wonen te verbeteren. Na succesvolle andere activiteiten, zoals de oplevering van acht hostels voor verslaafde daklozen in de stad, zijn de skaeve huse een volgende uitwerking van dit convenant.

Noot voor de media
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht, Bestuurscommunicatie, Anita van Wijnbergen, 030 - 286 10 44 of 06 - 25 03 27 31.