Ingezonden persbericht


Bilthoven, 26 maart 2008

PERSBERICHT

Eerste reactie van Vereniging voor Sportgeneeskunde op MKB cao-voorstel:

Werknemers moeten verantwoord kunnen blijven sporten.

Werknemers die meer sporten hebben aantoonbaar minder ziekteverzuim, leert recent TNO-onderzoek. Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten in hun cao-besprekingen de randvoorwaarden scheppen dat werknemers ook straks verantwoord kunnen blijven sporten, aldus de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). De organisatie van sportartsen reageert hiermee op het bericht dat MKB-ondernemers niet langer loon willen doorbetalen van werknemers die, bijvoorbeeld na een sportblessure, langdurig niet kunnen werken.

Don de Winter, voorzitter van de VSG: "Wie sport, loopt altijd wel het risico op een blessure. Veel belangrijker is echter dat je moet weten wat je precies hebt opgelopen, hoe je een blessure effectief en efficiënt kunt behandelen en hoe je in de toekomst kunt voorkomen dat het nog eens gebeurt. Sporters zouden meer inzicht moeten krijgen in hun eigen functioneren. Ze zouden zich vooraf moeten afvragen of ze fysiek wel in staat zijn om een wedstrijd te spelen. Daarnaast zou in het geval van een blessure, deze kwetsuur zo snel mogelijk behandeld moeten worden door de juiste specialisten. "

Eerder constateerde namelijk hoogleraar Klinische sportgeneeskunde Prof. Dr. R.L. Diercks dat een sporter met een knieletsel gemiddeld wordt geconfronteerd met 4 bezoeken, 4 verschillende artsen en 3 werkdiagnosen. Een sporter doet er in totaal 6 weken over voordat er een goede diagnose is gesteld. "Dat had, bij een hoger niveau van deskundigheid, ook binnen twee weken gekund, met minder verlies aan effectieve werk- en sportdagen, betere conditie, en minder functieverlies", aldus hoogleraar Diercks in zijn oratie. Werkgevers- en werknemersorganisaties zouden in hun cao-besprekingen, veel meer oog moeten hebben voor deze praktische en concrete (logistieke) oplossingen, signaleert de VSG.

Veel bedrijven stimuleren juist bedrijfssport. Die goede ontwikkeling moeten we niet terugdraaien, aldus Don de Winter. "Sporters zijn hier actief in een veilige omgeving waar men verantwoord kan sporten."

Naast de reguliere sport via sportverenigingen zijn er ook activiteiten die beogen werknemers te stimuleren tot meer lichamelijke activiteit. Zo ontwikkelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport diverse activiteiten voor gezonde (sportende) werknemers. Voorbeelden: 'Fietsen naar je werk' en 'Lunchwandelen'. Don de Winter: "Overheid en bedrijfsleven hebben een duidelijk gezamenlijk belang bij dit soort initiatieven. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking en is tevens een investering in preventie."

De Vereniging voor Sportgeneeskunde is op 8 mei 1965 opgericht en bestaat uitsluitend uit artsen. Anno 2008 telt de vereniging 500 leden, van wie er 126 sportarts of sportarts i.o. zijn. Verder zijn de leden huisartsgeneeskundige, sociaal-geneeskundige en/of medisch specialisten met een grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van sportgeneeskunde.