Raad van State


Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 26 maart 2008 Op woensdag 26 maart om 10.15 uur spreekt de Afdeling de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit. 66 uitspraken gevonden
pagina: 1 2 3 4 5 6

1. 200700399/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Groningen inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 december 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Stadskanaal (hierna: de raad) bij besluit van 24 april 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel".

2. 200701860/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Natuurbeschermingswet inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 januari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan de besloten vennootschap Sigrano Nederland B.V. (hierna: Sigrano) voor ontgrondingsactiviteiten overeenkomstig de aan Sigrano bij besluit van 10 april 2001 (#CD6443) verleende ontgrondingsvergunning op nader aangeduide percelen in de omgeving van het beschermd natuurmonument de Brunssummerheide.
3. 200702595/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Ontgrondingenwet inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 maart 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) goedkeuring verleend aan het werkplan 2006-2007 voor de ontgronding en inrichting van de groeve Sigrano te Heerlen.

4. 200702882/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Afval inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVR-Afvalverwerking B.V. (hierna: de AVR) een deelrevisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverwerkende inrichting aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.

5. 200703149/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
Bij besluit van 15 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veendam (hierna: het college) aan Roossien Kraanverhuur en Grondverzet een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor kraanverhuur en grondverzet. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.

6. 200703232/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Vee en andere dieren inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) aan een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer geweigerd voor het veranderen van een biologisch opfokgeitenbedrijf aan de te . Dit besluit is op 5 april 2007 ter
7. 200703281/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Ontgrondingenwet Bij besluit van 13 juni 2006, kenmerk 642240, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) een verzoek van om handhavend tegen het ontgronden van de Houtvaart op te treden afgewezen.

8. 200703309/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Grondwaterwet inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst, Directie Projecten; hierna: vergunninghouder) een vergunning onder voorschriften als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet verleend voor het onttrekken en terug in de bodem brengen van grondwater tot een hoeveelheid van maximaal 40.000 m3 per jaar ten behoeve van energieopslag in de bodem te Almere. Dit besluit is op 29 maart 2007 ter inzage gelegd.

9. 200703635/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Vee en andere dieren inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel (hierna: het college) aan een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de te . Dit besluit is op 18 april 2007 ter inzage gelegd.
10. 200703783/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008 rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom Bij besluit van 17 augustus 2006 heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan een last onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van de Verordening (EEG) 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening) in samenhang met de Wet milieubeheer.
pagina: 1 2 3 4 5 6
enkelvoudig 5
meervoudig 13
Hoger beroep 48
Natuurbeschermingswet 1
Noord-Brabant 1
Ontgrondingenwet 3
Kamer 1 - RO -Groningen 1
Kamer 2 - Milieu - Afval 1
Grondwaterwet 1
Kamer 2 - Milieu -
Overige 3
Vee en andere dieren 4
Dwangsom 14
Geldzaken 9
Overige 3
Schadevergoeding 4
Vrijstelling bestemmingsplan
gebruik 1
Wegenverkeerswet 2
arbeid vreemdelingen 3