Gemeente Gulpen-Wittem

PERSBERICHT

Verkeersmaatregelen schoolthuisroutes in Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem - 26 maart 2008 - De gemeente Gulpen-Wittem gaat een aantal concrete maatregelen nemen om de routes van school naar huis (ook wel 'de schoolthuisroutes') in de gemeente te verbeteren. Portefeuillehouder Verkeer, de heer Bormans: ' Samen met de scholieren en de verkeerscoördinatoren van het Sophianum brengen we de schoolthuisroutes steeds in kaart en geven we daarbij de knelpunten aan. De gemeente vindt deze communicatie over en weer met de jeugd belangrijk omdat de scholieren ervaringsdeskundigen zijn als deelnemers in het verkeer. Op deze manier kunnen we als gemeente samen met de scholen met de scholieren praten over hun argumenten, die een rol spelen bij hun routekeuze. Als we die kennen, kunnen we proberen hun verkeersgedrag positief te beïnvloeden'.

De concrete maatregelen die de gemeente al in de planning heeft staan, zijn:
* realiseren van een fietsoversteek ter hoogte van de Deken Schneidersstraat in Gulpen. Voordeel van deze oversteek is dat deze een veiliger alternatief is dan de oversteek bij het busstation. Start van de werkzaamheden staat gepland voor de week van 14 tot 18 april 2008;
* verbetering van de fietsoversteek op de provinciale weg N278 bij het busstation in Gulpen (naar verwachting 2009-2010);
* realiseren van een fietsoversteek ter hoogte van de Oude Baan in Wahlwiller op de provinciale weg N278 (najaar 2008-begin 2009). Fietsers kunnen daar in de toekomst in twee fasen oversteken. Ook de weggebruikers op de provinciale weg worden voldoende geattendeerd op de kans dat fietsers hier oversteken;
* aanleg van een rotonde in Nijswiller start eind 2008. De rotonde levert een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Einde bericht