Gemeente Amersfoort

Persbericht

Afdeling Communicatie

nummer: 059

datum: 26 maart 2008

Inspraak in het nieuwe cultuurbeleid

'Nieuw Amersfoorts Peil' is de titel van de conceptnota voor het cultuurbeleid 2008 - 2015. Dit beleid moet kunst en cultuur op peil brengen voor een stad met straks 160.000 inwoners. Het college heeft de conceptnota vrijgegeven voor inspraak. Insprekers kunnen tot 13 mei reageren.

In zes openbare debatten met deskundigen en belangstellenden is gesproken over kunst en cultuur en gerelateerde onderwerpen. De uitkomsten van deze debatten en andere reacties hebben geleid tot de conceptnota 'Nieuw Amersfoorts Peil'. De nota schetst een visie op het culturele klimaat in 2015 en de impulsen die nodig zijn om dit beeld waar te maken. In 2015 is Amersfoort een bruisend centrum in de regio. Cultuurdeelname door jong en oud staat daarbij centraal. De betrokkenheid bij kunst en cultuur begint thuis en op school. Ook talentontwikkeling krijgt meer ruimte.

De gemeente wil met het nieuwe cultuurbeleid de creatieve kracht van de stad en haar inwoners versterken en zichtbaar maken. Kunst en cultuur horen duidelijk waarneembaar aanwezig te zijn in de stad en voor iedereen te beleven. Kunst en cultuur dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Amersfoort, de stedelijke dynamiek en de uitstraling over de stadsgrenzen heen. Samenwerking met en tussen de kunstwereld, het onderwijs, het bedrijfsleven en andere overheden is een belangrijke voorwaarde bij de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid.

Waar is de conceptnota verkrijgbaar?
De conceptnota 'Nieuw Amersfoorts Peil' is te downloaden van www.amersfoort.nl. Dit is een nieuwe versie. De conceptnota die eerder op de site is geplaatst, is na behandeling in de raad aangepast. Deze nieuwe conceptnota is ook verkrijgbaar bij de Informatiewinkel in De Observant of op te vragen bij het secretariaat van de afdeling cultuur, telefoon (033) 469 46 00, e-mail: aej.vanrooij-degroot@amersfoort.nl.

Hoe reageren?
Insprekers kunnen tot 13 mei 2008 schriftelijk reageren door een brief te schrijven aan burgemeester en wethouders, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Reageren per mail kan ook aan c.rijsbosch@amersfoort.nl. Alle reacties op de conceptnota worden opgenomen in een reactienota. Als een reactie aanleiding geeft tot aanpassing van de conceptnota wordt dit aangegeven. Die aanpassingen worden in de conceptnota verwerkt. Daarna legt het college de nota met de reactienota ter vaststelling voor aan de raad.

Informatie: Petri den Doop, communicatieadviseur voor de sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs, 033 469 43 55, pca.dendoop@amersfoort.nl.


---- --